Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

E - podatelna

Elektronická podatelna Obce Dolní Lukavice 

Elektronická adresa elektronické podatelny:

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujícím technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Městskému úřadu Přeštice.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na datových nosičích:

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE, Masarykovo nám. 107, 33401 Přeštice
 
Parametry zprávy zasílané pomocí elektronické pošty:

E-mailová zpráva musí být podepsána platným elektronickým podpisem  Jednou z možností je podepsat celý e-mail, který obsahuje podání v přiloženém souboru nebo přímo v textu zprávy. Další možností je podepsat pouze samotný dokument obsahující podání (soubor) a odeslat jej v příloze nepodepsaného e-mailu. Přílohy e-mailové zprávy by měly být ve formátu souboru PDF,RTF,ODT, nebo po dohodě s úředníkem kterému je podání směrováno. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Vaše zpráva ve věci (předmět Vaší zprávy), kterou jste (čas doručení) zaslal(a) na adresu ePodatelny, nemohla být ePodatelnou přijata ke zpracování, protože obsahovala virus ……..
Vaše zpráva ve věci (předmět Vaší zprávy), kterou jste (čas doručení) zaslal(a) na adresu ePodatelny, nemohla být ePodatelnou přijata ke zpracování, protože byla antispamovou kontrolou systému ePodatelny vyhodnocena jako nevyžádaná pošta (spam).
Vaše podání ve věci (předmět Vaší zprávy), které jste (čas doručení) zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem (název souboru protokolu).
Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno výše uvedeným způsobem.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat náležitosti podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.


Podání podle § 21 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění (např. oznámení, žádosti, návrhy, námitky, odvolání apod.) musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo se tento certifikát připojí k podání nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem; v takovém případě musí být do 3 dnů po odeslání učiněn projev souhlasu písemně nebo ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 

DATOVÉ NOSIČE

Technické parametry přijímaných datových zpráv na datových nosičích:
Datové zprávy jsou přijímány ve přednostně ve formátech: PDF, RTF, ODT, případně po dohodě s příjemcem i v dalších používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro systémy DOS, WINDOWS, LINUX (formát FAT12), a dále na CD, v případě použití dalších technických nosičů (ZIP,TRAVAN,LS120 a jiné) kontaktujte naši podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu  podatelna@prestice-mesto.cz případně na poštovní adresu úřadu.

Kvalifikované certifikáty vydala CA PostSignum QCA.

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Aplikace e-podatelna potvrzuje přijetí zprávy na adresu e-podatelny Městského úřadu a současně vyhodnotí, zda zpráva splňuje všechna kriteria elektronického podání popř. zda neobsahuje škodlivý kód. Oznámení o přijetí zprávy obsahuje potvrzení o přijetí ke zpracování, popř. důvody proč byla zpráva jako elektronické podání odmítnuta.

V případě že zpráva splňuje všechna bezpečnostní kritéria, ale neobsahuje elektronický podpis, je považována za běžný email (tzn. není považována za podání ve smyslu zákona) a je vyřízena pracovníky podatelny.  K takové zprávě není zasíláno potvrzení o přijetí.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 23/13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C