Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Kulturní život 2006

21. 10. 2006 - Vítání občánků v Dolní lukavici

Sobotní odpoledne 21. října 2006 patřilo našim nejmenším občánkům. V klubovně v Dolní Lukavici
se totiž konalo vítání občánků. V letošním roce byl důvod k velké radosti. Za poslední rok se v naší obci narodilo celkem 11 dětí.  
Slavnostně byly přivítány tyto děti do řad občanů naší obce:  
Julie Bradová, Kateřina Mašková, Richard Nový, Milan Bureš, Martin Fait, Hana Mahdalová,
Matěj Babka, Pavel Peťak, Elen Vrbová, Nela Herejková a Anežka Hrubá.
K rodičům a dalším přítomným promluvil slavnostně starosta obce pan Vítězslav Opálko a program tradičně zpestřily děti ze základní školy pod vedením učitelky paní Mgr. Radky Šperlové.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, maminky obdržely květiny a deníček pro děťátko, tatínkové
obálku s tisícikorunou. Na závěr následovalo pamětní fotografování.

 

14. 10. 2006 - Lukavické radovánky

V sobotu 14. října 2006 se konaly v sálu hostince „U Bílé růže“ „Lukavické radovánky. Do naší obce přijeli dva šikovní umělci – veselí pánové až z Moravy, aby bavili děti i dospělé. Pro děti si připravili akci pod názvem „Když jsi kamarád, pojd si s námi hrát“ a pro dospělé estrádní vystoupení pod názvem „Všichni se ptají, komu to hrají“.
 Vystoupení pro malé diváky začalo ve 14 hodin. Děti čekala řada soutěží o ceny, hezké písničky i legrácky v podání veselých bavičů. Veselili se a soutěžili až do 16 hodin. Od 18 hodin začalo estrádní vystoupení pro dospělé. I oni se dobře bavili. Svižné české i moravské písničky v podání temperamentního interpreta, scénky plné legrace, anekdoty, veselé hádanky. Když na závěr zazněla písnička „My jsme Valaši, jedna rodina“, zpíval už celý sál. Škoda jen, že se akce zúčastnilo málo diváků – necelé čtyři desítky dětí a stejně tak dospělých.    
 

2. 9. 2006 šestý pochod  

Zúčastnilo se 30 turistů. Účast byla tentokrát slabá, i když počasí přímo přálo turistice – sluníčko hřálo, teploměr během dopoledne vyskočil až na 25 stupňů Celsia, v lese bylo příjemně a hlavně – úroda hub. Děti už nevěděli, kam houby dávat.
Připraveny byly tentokrát dvě trasy a pochod byl akcí kolektivní:
10 km: Dolní Lukavice – les Háj – rybník Šavlice – U Vojtěcha – Horní Lukavice – Dolní Lukavice
5 km: Dolní Lukavice – les Háj – kasárna v Háji – Horní Lukavice-Dolní Lukavice
Občerstvení bylo zajištěno na terase restaurace u cesty v Horní Lukavici.
Nejstarším turistou se stal opět pan Kasl – 82 let, nejmladším Tereza Rotenbornová – 3 roky 

 

28. - 30. 7. 2007 -  Lukavické kulturní léto

Dny 28. až 30. července 2006 byly v Dolní Lukavici zasvěceny kultuře. Lukavické kulturní léto bylo jakousi kytičkou různých kulturních aktivit. Obrovský úspěch slavila finalistka Miss Orient ČR v břišních tancích Helena Hodanová na pátečním tanečním večeru. Zájem byl i o sobotní malý jarmark s ukázkou venkovských řemesel a lidového umění. Velké nadšení dětí přineslo divadelní představení „ Z deníku kocoura Modroočka“. Obrovský aplaus sklidili svým vystoupením také mrákovští dudáci. Milovníci koní se pokochali pohledem na krásné svěřence chovatelů z Dolnolukavicka na přehlídce koní v neděli dopoledne. Odpoledne bylo zasvěceno vážné hudbě. Za překrásné podání hudby našich i světových klasiků patřil potlesk a obdiv dvěma mladým umělcům – Barboře Živné z Dolní Lukavice za hru na varhany a Václavu Kalendovi za hru na trubku.1. 7. 2006 - Vítání prázdnin na rybníku v Lišicích

#v sobotu od 8:00 začaly nadhazovat své nejlepší návnady mladí rybáři do 16 let. Pro soutěžící byly připraveny opravdu lákavé ceny. Pořadatelé připravili i pestrý doprovodný program v podobě střelby ze vzduchovky na terč (i běžící), skákání v pytli, ukázka výcviku loveckých a služebních psů, přehlídka loveckých trofejí a beseda o myslivosti. Děkujeme sponzorům akce: Obec Dolní Lukavice, myslivecké sdružení Lukavan, restaurace Sokolovna Dolní Lukavice p. Kot, rybářský spolek „KRČÍNI“ Dolní Lukavice, František Pouba majitel rybníku.

fotogalerie Vítání prázdnin

23. 6. 2006 - DEN HUDBY v klubovně v Dolní Lukavici

v pátek od 17:00 hodin se zaplnila dolnolukavská klubovna posluchači koncertu hudebního souboru Lukaváček a žáků ZUS Přeštice. Kulturní komise při OÚ Dolní Lukavice děkuje všem za účast a za podporu mladých talentů.

fotogalerie DEN HUDBY

Lukaváček

6. 5. 2006 - 61. Slavnosti osvobození - Military skupina Rangers

V sobotu ráno dorazili členové prostějovských Rangers do Dolní Lukavice. Přijeli uctít památku válečného veterána Johna Shobeyho. Společně se Zdeňkou Kohoutovou navštívili #hrob jejího manžela. Rangers připravili důstojný pietní akt. Položili také květiny k pomníku padlých. Následovalo posezení s paní Kohoutovou a její vzpomínky na válku a život s Johnem Shobeyem. Odpoledne si zahráli Rangers s výběrem Dolní Lukavice přátelské utkání v kopané.

fotogalerie Návštěva Rangers 2006

"Nemáme zájem o nějaké show - to by bylo v rozporu s naším přesvědčením, ale pojali jsme myšlenku, že by nebylo špatné založit pro všechny z nás, co se o Rangers zajímají, hezkou tradici. Každoročně se u příležitosti osvobození "setkat" s Rangerem Shobeyem alespoň tímto způsobem a vyjádřit tak naše sympatie. " slova Mgr. Romana Procházky alias MSG Mick Leinwand, Platoon Sergeant 2 Pl. of A Comp. 3/75 Ranger Regiment

28. 4. 2006 - Setkání důchodců
Setkání důchodcůV pátek 28. dubna večer se sešlo téměř padesát důchodců v sále hostince „U Bílé růže“ v Dolní Lukavici na tradičním setkání. Děti a učitelky ze základní školy je vítaly už u vchodu do sálu a každý byl „opentlen“ hezkou klopenkou s beruškou, kterou děti vyrobily. Všichni účastníci akce odměnili potleskem kulturní vystoupení dětí a po malém občerstvení pokračovala zábava až do půlnoci při hudbě skupiny Asfalt.
fotogalerie Setkání důchodců30. 4. 2006 - Zdobení a stavba májky Dolní Lukavice, Lišice

MájkaV předvečer 1. května se vždy rádi sejdeme na návsi. S vidinou bujarého večera a jistou dávkou respektu se chopíme ležícího kmene. Ruce, žebřík, provazy zvedají májku do výše. 

Fotogalerie
Májka Dolní Lukavice, Lišice

30. 4. 2006 - Slet čarodějnic a čarodějů
V nedělní odpoledne 30. dubna ožila obec Snopoušovy sletem čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií. Na tradičním setkání si v čarodějnických maskách zasoutěžilo 40 dětí
Slet čarodějnic ve Snopoušovecho drobné ceny a spolu s dospělými čarodějkami a čaroději se zúčastnily volby miss čarodějnice a missáka čaroděje, nejstarší a nejmladší čarodějnice či čaroděje nebo o nejkrásnější čarodějnickou masku.

Hvězdou odpoledne a vicemissákem zároveň byl pětasedmdesátiletý čaroděj pan Kastner ze Snopoušov, nejmladším čarodějátkem byl dvouletý Kája Černý, také ze Snopoušov.

Závěr akce byl originální – rej čarodějnic a čarodějů kolem ohně. 
Fotogalerie
Sletu čarodějnic a čarodějů

23. 4. 2006 - Vzpomínka na sv. Vojtěcha
K uctění památky svatého Vojtěcha se v neděli 23. dubna vypravili poutníci z Dolní Lukavice, Horní Lukavice a Chlumčan k památnému místu jeho zastavení na okraji lesa za Horní Lukavicí. Pro mnohé, ač zdejší rodáky, bylo toto místo zajímavým a hezkým objevem. Pověst vypráví, že se zde zastavil svatý Vojtěch při svém návratu ze Říma v r. 992. Bylo tehdy velké sucho a lid trpěl. Místní lidé se obrátili na sv. Vojtěcha s prosbou, aby se u Pána #Boha přimluvil o trochu deště. Sv. Vojtěch poklekl na kámen, pomodlil se a začalo pršet. Když vstal, v kameni zůstal otisk jeho kolena. V této jamce se drží voda téměř nepřetržitě. Mezi místním lidem se od té doby traduje, že dokud bude v jamce voda, bude dobře. Běda, když jamka vyschne… Tato pověst i místo samé se dochovalo díky paní Jaroslavě Veinfurtové z Chlumčan. Ona ji uslyšela od své babičky, která ji na toto místečko zavedla. Tehdy zde stávala krásná socha sv. Vojtěcha na dřevěném podstavci s plechovou stříškou nad jeho hlavou. Paní Veinfurtová sem chodívala od svých dětských let, později již se svou rodinou – manželem a synem. Asi před třiceti lety však našla toto místo zničené. Jacíci vandalové sochu zapálili a celé prostranství vyplenili. Jamku v kameni stačila ještě zakrýt drny z blízkého pole a listím z lesa. Toto památné místo bylo veřejnosti ukryto celých třicet let. Teprve nedávno z iniciativy této paní, církve i obyvatel Horní Lukavice došlo k obnově hezké památky. Její vyprávění si pozorně vyslechlo více než padesát účastníků akce.Na snímku je část účastníků nedělní svatovojtěšské procházky s paní Veinfurtovou uprostřed přední řady mezi dětmi.

25. 3. 2006 - Jarní posezení pro ženy                        
Sobotní odpoledne patřilo v Dolní Lukavici místním ženám. Již tradičně se scházejí dvakrát do roka, na jaře před Velikonocemi a v zimě před Vánocemi, aby si odpočinuly od práce a starostí, něco nového se dozvěděly, a také, aby si vlastnoručně vyrobily vkusné dekorativní předměty do bytu. Jako tradičně i tentokrát se akce zúčastnilo více než tři desítky žen různých věkových kategorií. Zajímavou přednášku o tom, jak pečovat o pleť, si pro ně připravila kosmetička Jarka Štěpánková. Předvedla ženám na figurantce, jak provádět komplexní péči o pleť, poradila, jaké kosmetické prostředky užívat a několik dobrovolnic si mohlo vyzkoušet také působení parafínových zábalů na ruce. Po přednášce se ujaly slova učitelky místní základní školy, které ženám vysvětlily postup při výrobě vkusných velikonočních věnečků jako ozdoby na dveře a všechny ženy si vlastnoručně vyzkoušely také malbu na hedvábí při výrobě vkusných závěsných obrázků. 
fotogalerie - Jarní posezení pro ženy
 

25.2.2006 Masopustní průvod v Dolní Lukavici, Snopušovech, Lišicích a Krasavcích

Masopust v Dolní LukaviciPo dvaceti letech se v našich obcích konal masopustní maškarní průvod. Tradice, která bývala dříve běžná v každé obci a zakončovala období od svátku Tří králů po Popeleční středu, se nejdéle udržela v Lišicích., kde se také ještě v pondělí konala maškarní zábava. Poslední pak byla v úterý ve Vodokrtech. Původ maškarád se spojuje s dávnými oslavami konce zimy a začátku polních prací. O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. První reduta v Praze se konala v r. 1752. 
FOTOGALERIE MASOPUSTu  2006

Ohlédnutí za lukavickým masopustem
 
Prvně po dlouhých letech zavítaly opět do Dolní Lukavice a všech jejích spádových obcí maškary. V sobotu 25. února prošel průvod v rekordním počtu 60 masek v dopoledních hodinách Dolní Lukavicí, odpoledne pak Snopoušovy, Lišicemi a Krasavci.
Kuriózní bylo již zahájení masopustního reje starostou obce před hostincem „U Bílé růže“ v Dolní Lukavici. Všechny maškary, muzikanti i přihlížející diváci zažili určitě nevšední podívanou, když starosta obce přijížděl v tmavé „limuzíně“ s osobním šoférem od škol#y k hostinci. Zde fáro zastavilo, šofér ladně otevřel, muzikanti spustili uvítací fanfáry a z auta vystoupil vyšňořený pan starosta změněný k nepoznání - na hlavě paruku, falešný nos s knírem a kulatými brýlemi na očích. Nejprve si vyslechl žádost jedné z maškar o povolení průchodu obcemi a poté se sám, opět stylově, ujal slova na korbě své limuzíny, přičemž proslov četl z roličky papírových kuchyňských ručníků upevněné na postranici auta. Symbolicky předal vedoucí maškaře čtyři obrovské klíče, kterými měl být otevřen průchod všemi čtyřmi obcemi. Poté se průvod odebral v doprovodu šikovných muzikantů z hudební skupiny Hájenka na pochůzku obcemi. V průvodu bylo k vidění několik vodníků, Karkulka s živým vlkem, medvěd s medvědářem, několik cikánek s cikánem a jejich malým drobečkem ve staré košatině, jeptiška s mnichem, lepé děvy lehkých mravů, upíři i smrtky, čerti a čertice, berušky, opice, zajíci, povedené čarodějnice, řezník Krkovička, dva příslušníci SNB, pytel mouky i sud piva, myšák Micky, párek slepic, růžový statný vepřík, Veselá kráva s hermelínem Pepou, kuchtík, kominík, uklízečka a řada jiných zajímavých masek. Za nejlepší výkon si zaslouží pochvalu maska vizážistky s nápisem na zádech „Vypadáš skvěle“, které neunikli ani páni starostové z Dolní Lukavice a z Přeštic. Oba posadila na rybářskou stoličku, která byla součástí její vizážistické výbavy, poctivě jim nastříkala obličej šlehačkovou pěnou a pak je obřadně oholila. Stejnému osudu neunikla řada dalších příslušníků mužského pohlaví, ale také několik žen, kterým prováděla po vysoukání nohavic depilaci lýtek.
Navečer pokračovalo masopustní veselí maškarním bálem v sále hostince „U Bílé růže“. Skláníme se nad výdrží některých masek i pánů muzikantů, kteří zvládli nejen celodenní túru po vsích, ale vydrželi až do pozdních nočních, vlastně až časných ranních hodin dalšího dne.   Kromě muziky, která uvedla osazenstvo sálu pořádně do varu, přispěla k dobré náladě i půlnoční scénka pohřbu Bakchuse a také výhry v bohaté tombole.  

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 23/13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C