Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Lišice


Historie obce:

První záznamy o obci pocházejí z roku 1379. Archeologické nálezy z doby halštatské svědčí o oblíbenosti této kotliny. Původní název Lišce. Na severovýchodě asi 1,5 km od obce počínaje rokem 1787 vyrostla osada Račany (také Hradčany), která od r. 1869 si uchovává zhruba stejný počet obyvatel. Obec Lišice s osadou Račany vrcholu zalidněnosti dosáhly koncem dvacátých let minulého století, kdy zde bylo přihlášeno 399 obyvatel.

Současně zde trvale žije 153 obyvatel v padesáti popisných číslech, neobydlených domků je pět a rekreačně je využíváno sedmnáct obytných domů. Rekreačních chat převážně na stráni při Úhlavě je přes sedmdesát. Rekreační tábor (pionýrský tábor) svoji atraktivní polohou a rozlohou vstoupil do podvědomí mnoha obyvatel.

Celková výměra kat. území je 413,2965 ha, zemědělská půda 317,1706 ha a lesní pozemky 42,10 ha. Číslo katastrálního území 629715. 

V roce 2003 bylo 23,79 ha půdy administrativně převedeno do katastru obce Chlumčany zároveň s osadou Račany, která je již od r. 1961 úředně spravována z Chlumčan.

Počátkem šedesátých let byla obec Lišice včleněna pod správu střediskové obce Dolní Lukavice, odkud je spravována i v současnosti.

Infrastruktura:

kanalizace

je vybudována v celé obci pouze jako dešťová s volným odtokem do řeky Úhlavy v blízkosti obce. Program obnovy sice předpokládá vybudování splaškové kanalizace s připojením na ČOV spádové obce Dolní Lukavice, ale zatím jsou odpadní vody vypouštěny přes septiky do stávající kanalizační sítě. U novostaveb je toto řešeno jímkou s úplným vyvážením.

vodovod

obec nemá, výhledově je možný přívod vodovodního řadu z obce Dolní Lukavice, která je napojena na vodovodní řad města Přeštice.

služby

Pro zásobování obyvatel jsou zajišťovány stálou prodejnou se smíšeným zbožím (s provozní dobou pondělí až sobota). Dosud chybějící kulturní zařízení vznikne přístavbou prodejny smíšeného zboží, jež Obec koupila od ZKD Plzeň.

doprava

Základní dopravní obslužnost v pondělí až pátek zajišťuje ČSAD Autobusy Plzeň a.s. a z hlediska potřeb občanů je celkem dostačující ve směru na Přeštice i Plzeň. Nejbližší železniční stanice je v Přešticích s možností využití pro směry Plzeň i Klatovy.

komunikace

Základní kostru dopravní sítě v území tvoří silnice III. třídy probíhající obcí ve směru Dolní Lukavice – Předenice. Dále jedna místní komunikace spojující Lišice a Horní Lukavici. Dvě polní cesty vedou k obecním lesům a obci Hradčany.

energie

Obec je plně elektrifikována i plynofikována. Nyní je vybudováno celkem 21 plynových přípojek.

lidské zdroje

V obci žije celkem 153 trvale bydlících obyvatel, z toho je 17 % do 15 let, 17,5 % 15-30 let, 24,5% 31-50 let, 19% do 60 let a 22 % nad 60 let. Ekonomicky aktivních je 47 % a z nich 81 % vyjíždí za prací mimo obec. Přímo v obci je 10 pracovních příležitostí, především v zemědělské společnosti Lukrena s.r.o. Dále je zde jedna soukromá zemědělská farma. Drobné služby v obci poskytuje autoopravna, je zde i obchod s nábytkem.


ukládání odpadů

Obec třídí (plasty, sklo, papír a kovový odpad) s vyvážením dle potřeby, komunální odpad týdně vyváží firma Marius Pedersen group s.r.o. se sídlem v Plzni. V rámci Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství je 2x ročně sběr nebezpečného odpadu zdarma.

Setkání rodáků obce Lišice r.2010
Vydáno k příležitosti setkání rodáků (k dispozici na obecním úřadu):
 pamětní list - Setkání rodáků Lišice Pohlednice obce Lišice TGM 
  Dějiny obce Lišice Pohlednice obce Lišice - sv. Jan Nepomucký 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 18 °C
neděle 21. 7. jasno 28/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. déšť 22/16 °C