Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Průvodce trasou VIII. pochodu


Za památnými a významnými stromy Dolnolukavicka
Průvodce trasou 8. turistického pochodu „Za krásami Lukavicka“

Vážení přátelé turistiky,
vítejte v Dolní Lukavici, kolébce Haydnových hudebních slavností. Dovolte, abych Vás na trase dnešního pochodu upozornil na některé zajímavosti v obci, které jsou zde již od nepaměti, ale i na změny, které se udály zcela nedávno.
Po startu z autobusové zastávky se vydejte hned doleva. Po levé ruce budete mít zajímavý patrový dům čp. 82, který je nyní v péčí nového majitele VPÚ Deco Plzeň. Naplňuje se tak zajímavý projekt na zřízení penzionu, který ponese název „Haydnův dům“. V upomínku na působení Josepha Haydna jako kapelníka zámecké hudby Karla Josefa hraběte Morzina na zámku v Dolní Lukavici v letech 1758 – 1760 bude na čelní straně penzionu umístěna Haydnova busta. Haydnův pobyt je spojován s počátkem jeho symfonické tvorby – první Haydnova symfonie D dur, označovaná jako „Lukavická“.
Proti Haydnovu domu uvidíte významnou památku – jednolodní, původně gotický kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 13. stol., který byl přestavěn v r. 1684 a poté 1734. Před kostelem je socha sv. Jana Nepomuckého. Dále míjíte vpravo jednopatrovou faru, postavenou v r. 1800 v klasicistním slohu. Fara byla v loňském roce církví odprodána. Noví majitelé, manželé Stindlovi, ji chtějí uvést do původního stavu.

Dub u ZŠNěkolik kroků od fary směrem ke škole vidíte první významný strom na dnešním pochodu – mohutný dub, který však není dosud památkově chráněn. Byl vysazen 24.4.1854 na počest sňatku rakouského císaře Františka Josefa s císařovnou Alžbětou.
Vedle dubu se nachází škola, která má dvě budovy. Na té menší, postavené na místě původní farní školy svítí nová krytina střechy. Rekonstrukce proběhla péčí zastupitelstva obce minulý měsíc. Spolu s dílčími opravami na dalších budovách školy nákladem půl milionu Kč. Před školou je parčík s pomníkem z r. 1927, památka padlým z 1.světové války. V loňském roce byl parčík rozšířen o dětské hřiště. V přední části parčíku bylo tento týden započato s obnovou zeleně péčí obce D.Lukavice. Nyní se vraťte zpět ke kostelu a pokračujte vlevo. Budete míjet bývalý pivovar. Pivo se zde vařio ještě v r. 1942. Je majetkem pana Ferdinanda Veverky, stejně tak jako zámek, park i bažantnice.
Za mostem přes řeku Úhlavu je vlevo socha sv. Jana Nepomuckého, v její blízkosti po obou stranách silnice máte možnost vidět další krásné stromy, vzrostlé lípy.

Hned za mostem se dejte vlevo, do areálu pily Fr. Turka (vstup majitelem povolen na vlastní Mlynářova lípanebezpečí turistů). Zde na břehu mlýnského náhonu stojí „Mlynářova lípa“ – silně proschlé a ořezané torzo lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), která byla vyhlášena památným stromem 27. 4. 1997. Obvod kmene je 6,13 m, výška 21 m. Stáří kolem 400 let. Dnes je její kmen ztrouchnivělý, větve duté a polámané, přesto stále obráží. Koruna lípy je široká 10 m. K tomuto stromu je popsané uhájení lípy mlynářem Pavlíkem před vrchností kolem r. 1799.
Pokračujte po proudu kolem náhonu, přes můstek doprava projdete s laskavým svolením majitelů Turek s.r.o. areálem mlýna. Za vraty se dáte vlevo, budete směřovat kolem Úhlavy k lišickému mlýnu. Vpředu vpravo se rozkládá Zlín, zvlášť významná přírodní rezervace o výměře 17,75 ha, teplomilný smíšený les s mimořádně bohatými společenstvy hájové vegetace.
Zlín - panorama (foto: Michal Böhm)

Tvoří ji duby ve věku 80 let s pří­měsí habru, místy jsou vtrouše­ny stromy staré 60 a 100 let. Na severní okraj byly v minulosti vysázeny smrkové monokultury, roztroušeně do porostu i další nepůvodní druhy - modřín, bo­rovice a trnovník akát. Hospo­daření bylo v minulosti podříze­no potřebám bažantnice, proto jsou kmeny stromů vlivem čas­tého seřezávání vrcholů pokrou­cené, dělí se do několika termi­nálů.
 
Zde Vás možná překvapí výstavba nové komunikace. Jedná se o investiční akci Pozemkového úřadu PJ v návaznosti na komplexní pozemkovou reformu v k.ú. Lišice. Jde o výstavbu nové asfaltové komunikace, odolné povodním, pro zpřístupnění pozemků právě jen v k.ú. Lišice, takže lidem se bude možná zdát, že vede odnikud nikam. My jsme však právě za tuto část rádi, rádi bychom obnovili polní cestu do Snopoušov, po které půjdete. A právě budovaný úsek je nejkritičtější, nejvíce zamokřený.
Asi 700 m za mlýnem, při cestě vpravo se můžete v případě deště schovat pod vzrostlými duby (slunce na dnešní den není v předpovědi). Vlevo se rozkládá nádherné polesí Vysoká. Tam vedla trasa pochodu minule, vzpomínáte? Končila u kulturáku ve Snopušovech, kolem kterého půjdete asi za 20 minut i teď. Je otevřen, budou se zde pro Vás opékat klobásky. Kdo chce, může využít pohostinnosti místních hasičů před kulturákem, nebo jej rovnou navštívit. Pivo je zde lahodné, obsluha sličná. Při návštěvě si dovolím Vás pozvat k nahlédnutí do letos nově zrekontruovaného sálu, jak jinak, než péčí zastupitelstva obce D. Lukavice. V současné době bohužel hrozí, že na základě podnětu některých občanů budou hudební produkce v sále zakázány. Proto se při posezení pod krásnými stromy před KD chovejte tiše a ohleduplně.
Ale pozor, ať Vás přemíra občerstvení netíží při další cestě! Hned za kulturákem Vás totiž čeká nejtěžší úsek dnešního pochodu - stoupání, ale zároveň i nejstarší strom na dnešním pochodu, památkově chráněná dutá „Lípa na Barborce“. A protože tady jsme Vám připravili malé občerstvení, posaďte se (neprší-li), rozjímejte, vychutnejte klidu tohoto kouzelného místa a přečtěte si povídání z dávné historie. „Lípa na Barborce"
 
 
Nyní se vydejte zpět. V polovině kopce zahnete vlevo a půjdete po značené turistické cestě podél lesního masívu Hajsko do Krasavec. Zlín budete mít po pravé ruce. Na kraji obce je typický vesnický rybníček, který jsme v loňském roce vyčistili a odbahnili. Při průchodu Krasavci si jistě všimnete obrovských lip u kapličky. Letos na podzim je čeká zdravotní a bezpečnostní řez. U posledního domu vpravo čp. 2 vzpomene na pana Václava Kvíderu, starostu obce v letech 1990 - 2000, který nás ve věku 39 let náhle opustil. Po silnici III. třídy budeme pokračovat k D. Lukavici. Asi po kilometru si prohlédneme na pravé  straně krásné místo „U všech svatých“, skupinu vzrostlých lip s dřevěným křížem uprostřed.
A teď již nás čeká cíl pochodu, Dolní Lukavice! Jděte až ke kostelu, odbočte vlevo k zámku, ale jděte až kolem prodejny pěšinou podél plotu mateřské školy.
Tam kde bude pěšina navazovat na cestu, roste vlevo unikátní jedinec lípy zakrslé, starý 150 – 200 let. Několik pokusů o rozmnožení tohoto vzácného jedince zústalo neúspěšných.
  Nacházíte se na kraji zámeckého parku, založeného v 1. plovině 18. století. Pokračujte k průčelí zámku, zahněte vlevo ke kruhové skupině dubů, která je pro zdejší park typická – používalo se právě v 18. století (5 bratří). Dáte-li se doprava, projdete pod zmíněnou supinou dubů a lip a vysekanou pěšinou po 50 m na břehu Sládkovic rybníka uvidíte nejvzácnější strom lukavického parku:  Tisovec dvouřadý v zámeckém parku v Dolní Lukavici

Jestliže jste se si poslední významný strom dnešního pochodu dobře prohlédli, včetně jeho zvláštních kůlových kořenů, jste těsně před cílem 11 km dlouhého pochodu. Pokračujte tedy dále po pěšině, všimněte si asi po 30 m torza lípy vpravo, která po úderu bleskem (to ve zdejším parku potkalo mnoho stromů, např. dub rostoucí  dále do louky předloni), vytrvale obrůstá a jedna její větev dokonce zakořenila. Na křižovatce pěšin je umístěno na dřevěné desce povídání o bažantnici. Nežli byste se do ní vydali, zahněte vpravo na fotbalové hřiště. Tady je připraveno závěrečné občerstvení po vysilujícím, ale dle mého soudu velmi zajímavém pochodu. Za hřištěm v louce si všimněte dalších kruhových seskupení dubů.
 
 
Trasou pochodu Vás provázel
Vítězslav Opálko, starosta Dolní Lukavice

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 18 °C
neděle 21. 7. jasno 28/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. déšť 22/16 °C