Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Životní prostředí

EU

Kotlíková dotace 2019

13.3.2019:

Záměrem  zastupitelstva obce je podpořit zlepšování životního prostředí v obci. Jedním z konkrétních kroků, které byly zveřejněny již v září 2014, je zajištění pomoci občanům získat finanční dotaci na výměnu kotlů pro vytápění rodinných domů. Dotaci poskytuje ve společném programu Státní fond životního prostředí a Plzeňský kraj. Obec navíc podpoří žadatele, který výměnu kotle dle daného programu realizuje, částkou do        10 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že sepsání žádosti o dotaci je poměrně složité, zajistila obec pro své občany externího pracovníka, který jim po předložení potřebných podkladů žádost sepíše. Tento úkon uhradí obec. Podklady pro sepsání potřebných údajů jsou k dispozici na OÚ a na webových stránkách obce.  Kontaktní osobou, na kterou se můžete v této záležitosti obracet, je pan Daniel León z Centra pro komunitní práci Plzeň, kontakt tel.: 774846266, e-mail: daniel.leon@cpkp.cz. S panem Leónem je pro tuto činnost uzavřena smlouva, proto nezapomeňte uvést, že máte trvalé bydliště v naší obci.

Plzeňský kraj podal žádost do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, aby obdržel finanční prostředky na kotlíkové dotace pro konkrétní žadatele. Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům v Plzeňském kraji plynout následně prostřednictvím výzvy, kterou po schválení krajského projektu Ministerstvem životního prostředí bude kraj vyhlašovat. Celkově je v novém programovacím období  k dispozici na výměnu kotlů pro Plzeňský kraj 230 mil. Kč.

Příjem žádostí bude spuštěn v říjnu 2019 !

Předmětem podpory bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:

  • kotel výhradně na biomasu,
  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo.

Předmětem podpory není:

  • výměna stávajícího starého plynového kotle, elektrokotle
  • výměna kamen, krbových kamen,
  • výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
  • výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a kraji.

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě
(za rodinný dům je pro účely  výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti/statku), který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva.

Výše podpory:

  • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

 

Podpora může být ještě navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Nový zdroj vytápění bude muset být zapsán Seznamu výrobků a technologií - https://svt.sfzp.cz/

Všechny ostatní informace najdete zde

Nebojte se nás zeptat, rádi Vám se poradíme. Ať už na OU nebo všichni zastupitelé.

Informace občanům ohledně kontrol technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

31.10.2016:

Vzhledem k častým dotazům ohledně povinnosti zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu kotlů v domácnostech, zasílám následující informace pro potřeby Vaše a hlavně občanů, které, v rámci možností, na tyto povinnosti upozorněte. Uvedené povinnosti se týkají zdrojů tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak i zdrojů umístěných v nemovitostech určených pro podnikání.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,

je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu prostřednictvím odborně způsobilé osoby nejpozději do 31. prosince 2016 (viz § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší).

Další podrobnosti pro občany na

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/14807-termin-pro-povinne-revize-kotlu-na-tuha-paliva-se-priblizil-kde-najit-topenare

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx

Odkaz na Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

Třídíme odpad - Odkaz ZDE

Pálení biologického odpadu

Paleni_1Paleni_2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Traktoriáda 1. ročník ´07

Aktuální počasí

dnes, sobota 31. 7. 2021
déšť 23 °C 15 °C
neděle 1. 8. déšť 15/13 °C
pondělí 2. 8. slabý déšť 20/12 °C
úterý 3. 8. slabý déšť 23/12 °C