Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Zásady pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod s akumulační nádrží

Zásady pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod s akumulační nádrží

Na základě usnesení Zastupitelstva Obce Dolní Lukavice č.16 ze dne 20. 03. 2014 vyhlašuje Obec Dolní Lukavice zásady pro poskytování finančního příspěvku, a to na vybudování domovní čistírny odpadních vod s akumulační nádrží.

  1. Finanční příspěvek ve výši max. 30.000,- Kč na stavbu, tj. dodávku zařízení, stavebních a montážních prací, projektu pro stavební řízení na jeden rodinný dům s č.p.,  se žadateli poskytne při splnění těchto podmínek:
  2. Finanční příspěvek je určen pro fyzické osoby (dále žadatel), které jsou vlastníky nemovitostí v Dolní Lukavici a místních částech Lišice, Snopoušovy a Krasavce, a to tam, kde není uvažováno s řešením likvidace odpadních vod napojením na vybudovanou veřejnou kanalizační síť.
  3. Finanční příspěvek bude poskytnut pouze na objekt, který je určen k bydlení, má přiděleno č.p., žadatelem je vlastník objektu a má v Obci Dolní Lukavice trvalý pobyt.
  4. Finanční příspěvek bude poskytnut na základě žádosti vlastníka objektu, po předložení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci, faktury na pořízení domácí ČOV + dokladu o zaplacení, pouze bezhotovostně převodem na účet žadatele.
  5. Žadatel nemá vůči Obci Dolní Lukavice žádné pohledávky.
  6. Žadatel předloží čestné prohlášení o likvidaci stávající jímky či septiku.
  7. V případě sdružení více vlastníků rodinných domů může být finanční příspěvek násoben počtem rodinných domů na zřízenou ČOV.
  8. Každá žádost o poskytnutí finančního příspěvku bude projednána v Zastupitelstvu Obce Dolní Lukavice. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo jednotlivé žádosti se zdůvodněním zamítnout.
  9. Finanční příspěvek se nevztahuje na domácí ČOV, na které byl vydán  územní souhlas  před datem 1.1. 2007.
  10. Finanční příspěvek je možno čerpat trvale, do odvolání zastupitelstvem obce Dolní Lukavice.

V Dolní Lukavici 21.března 2014

Vítězslav Opálko

starosta obce

stáhnout zde

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Výstava drob.zvířectva 2007

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 9 °C
úterý 21. 5. prudký déšť 21/12 °C
středa 22. 5. déšť 15/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C