Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Kulturní život 2008

x2. 2. 2008

Dětský maškarní karneval

V sobotu 2. února uspořádala kulturní komise obce Dolní Lukavice tradiční maškarní karneval pro děti. Pohádkové postavičky, zvířátka a mnoho dalších krásně ustrojených masek se tentokrát sešly v sálu hostince ve Snopoušovech. 
Maškarní rej byl zahájen slavnostní promenádou masek. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže, sladká odměna a drobné dárky v tombole. K tanci hrála oblíbená skupina Asfalt.
Zúčastnilo se téměř 60 masek v doprovodu rodičů a prarodičů.

9. 2. 2008

Masopust x

9. února ožilo Dolnolukavicko Masopustem. Letos se slavil sice opožděně, ale zato se pěkně vydařil. Sluníčko svítilo od samého rána a vytáhlo nejen padesátku maškar do průvodu, ale také několik desítek přihlížejících. Na prostranství před restaurací „Bílá růže“ zahájil Masopust starosta obce a předal jedné z masek čtyři klíče k symbolickému otevření brány do všech dolnolukavických obcí. Poté se průvod masek v čele s veselou kapelou Hájenkou z Hájů vydal postupně v dopoledních hodinách po Dolní Lukavici a odpoledne po Lišicích, Krasavcích a Snopoušovech. 

15. 3. 2008

Vítání jarax

„Předjarní setkání“ se konalo v Dolní Lukavici 15. března v klubovně na návsi.
Od 10 hodin bylo možné získat tu správnou jarní náladu, inspirovat se, potěšit se s hezkými věcmi, něco hezkého si vyrobit.. Sál klubovny se proměnil v jednu velkou tvůrčí dílnu s hromadou prutů, proutků, stužek, odstřižků a hlavně vajíček.
Pozornost návštěvníků okamžitě upoutal koutek „Dámského klubu“: nádherně prostřená velikonoční tabule i nápadité výrobky členek klubu. U stolků se pilně pracovalo a předvádělo:
 • pí. Strnadová paličkovala a zdobila perníčky
 • pí. Milasová předváděla zdobení kraslic voskovou technikou
 • pí. Hlaváčová z Klatov pracovala s vizovickým těstem
 • p. Kastner zručně vázal březová košťata
 • p. Kasl vyráběl peroutky z kachního peří
 • pí. Kaslová se věnovala nejmladším návštěvníkům a vyráběla s nimi jednoduché, ale půvabné ptáčky
 • pí. Babková učila zájemce plést pomlázky
 • p. Houška s paní Vladařovou předváděli kouzla s blyštivými korálky
I tentokrát si návštěvníci mohli zakoupit šité drobnosti do kuchyně, které vyrobili žáci učebních oborů Krejčí a Provoz služeb z ISŠŽ v Plzni.
V předsálí byly vystaveny soutěžní práce dětí. Soutěže „O nejkrásnější kraslici“ se zúčastnilo 35 dětí ve 3 věkových kategoriích. Porota měla opravdu těžkou úlohu – nakonec muselo být vyhlášeno hned několik prvních míst. Sladkou odměnu si však zasloužili všichni účastníci.         

18. 4. 2008

Setkání důchodcůx

V pátek 18. dubna se ve Snopoušovech uskutečnilo již tradiční setkání důchodců, které uspořádala kulturní komise Obce Dolní Lukavice.
Úvodem všechny přítomné seniory pozdravil starosta obce pan Vítězslav Opálko, poté se slova ujali plzeňští herci – manželé Kubištovi a paní Jarmila Bednářová, kteří uvedli estrádní pořad „Setkání s úsměvem aneb Život tropí hlouposti“. Po skončení tohoto programu k poslechu a tanci zahrála Hájenka z Hájů.

17. 5. 20xx08

Z Kožichu domů aneb pochod „Za krásami Lukavicka“

17. května se uskutečnil již devátý pochod „Za krásami Lukavicka“. Tentokrát čekala účastníky pochodu trasa dlouhá asi 12km značená většinou turistickými značkami. Turisté byli odvezeni autobusem do obce Libákovice. Odtud jsme se vypravili na nedaleký vrch Kožich kde byla vybudována základová stanice mobilního operátora s vyhlídkovou plošinou. Jedná se o kovový stožár s výškou 35m a vyhlídkovou plošinou ve výšce 20m. Po zdolání 120 schodů se naskytl krásný výhled do krajiny. Trasa pochodu dále pokračovala zpět do Libákovic a odtud po turistické trase až do cíle pochodu do obce Snopoušovy kde místní hasiči připravili pro turisty občerstvení.
Nejmladší turistkou byla desetiletá Lucka Zedníková z Krasavec a nejstarším turistou 84-letý pan Josef Kasl z Dolní Lukavice.                                                                                                           

 


24. 5. 2008

Vzpomínka (nejen) na Zbiroh

24. května se vypravili milovníci historie a turistiky z Dolnolukavicka na výlet. Autobus zaplnili většinou stálí, pravidelní účastníci kulturních akcí obce.

První cíl návštěvy – státní zámek Hořovice, od r. 1945 spravován státem, dle možností opravován a udržován. Druhým cílem byl kdysi slavný a významný zámek Zbiroh, od r. 1942 do devadesátých let v „péči“ armády – nejprve SS, pak ČSLA. Od r. 2005 je přístupný veřejnosti. Patří soukromé firmě Gastro Žofín. Jeho opravy, rekonstrukce a komerční využití představují jednu z cest k zachování a využití památek.


27. 5. 2008

Modelářský letecký den

V neděli 27. května se ve Snopoušovech konal Modelářský letecký den. Tuto akci s místními hasiči domluvili manželé Volechovi, jejichž přátelé jsou modeláři ze Sekce Plzeň západ.
K vidění byly nejen modely akrobatických letadel a stíhačů, ale také modely aut. Modeláři divákům předvedli několik leteckých soubojů. Děti byly asi nejvíce nadšené z modelu letadla, ze kterého se za letu sypaly bonbony.
Velice zajímavou výstavku do Snopoušov přivezl pan Václav Jindra z Dolní Lukavice. Ze své sbírky předvedl část svých modelů vojenských letadel. Pro diváky si připravil obrazový materiál o pilotech z 2. svět. války a poskytl zájemcům informace o bitvě o Anglii.

1. 6. 2008

Den dětí v Dolní Lukavici

 Letošní oslavy Dne dětí uspořádaly dolnolukavické maminky za vydatné pomoci starších dětí.
V neděli 1. června v areálu MŠ proběhlo zábavné odpoledne plné soutěží o zajímavé ceny.
Děti soutěžily v rozličných disciplínách:
 • házení kroužků na čapí zobák
 • skládání puzzle
 • skákání v pytlích
 • chytání rybiček
 • srážení kuželek a plechovek
 • pití limonády brčkem
Ani vedro neodradilo více než padesát zúčastněných dětí a jejich rodičů či prarodičů. Všichni odcházeli spokojeni, nejvíce spokojené byly ale organizátorky. Jejich úsilí bylo korunováno

úspěšně.


Fichtl slet

Dne 14. 6. 2008 se konal již čtvrtý ročník Fichtl sletu. Akce byla zahájena od 14 hod ve Snopoušovech na místním hřišti.
Po spanilé jízdě okolím, které se zúčastnilo 45 strojů, se soutěžilo v různých disciplínách např. skok přes fichtla, zatloukání hřebíků, hod špalkem do dálky, páka. Po příjemně stráveném odpoledni hrála k poslechu i tanci kapela Classic rock.
Na hřišti bylo možné si postavit stan. Počasí se konečně povedlo.
 

I. setkání snopoušovských rodáků


Putování za pohádkovými bytostmipl

Poslední prázdninovou sobotu se již po páté děti ve Snopoušovech loučily s prázdninami „Putováním za pohádkovými bytostmi“. Na startu byly přivítány vílou Boubelkou a krásnou Beruškou.
Cestou po vsi i lesem děti potkaly vodníka Dušičku s Rusalkou, šikuly Pata a Mata, tři sudičky, čerta s čerticí a Ohnivce, Karkulku s myslivcem a vlka, hejkala Bonifáce s hejkalkou Madlenkou, loupežníka Sarka Farku s družinou, trpaslíka Šprýmaře se Sněhurkou, Křemílka a Vochomůrku, čaroděje Merlina a jeho pomocníky.
U každé pohádkové bytosti děti plnily nenáročné úkoly a v cíli dostaly od báby Maggi a dědka Bujóna buřtíka a limonádu.
Po občerstvení se děti mohly vyřádit na nafukovací skluzavce.

Vítání občánků

Čáp i vrána se v letošním roce neustále snášeli nad Dolní Lukavicí. A výsledek? Pět
holčiček a šest chlapečků, jedenáct občánků, které v sobotu 25. října na slavnostním
setkání s radostí přivítal starosta obce Vítězslav Opálko. Na závěr slavnostního projevu
vyslovil přání, aby se ve stejném počtu s dětmi a jejich rodiči setkal také při jejich prvním
nástupu do školy v Dolní Lukavici, která teď, po celkové rekonstrukci, ještě voní novotou.
Rodiče dětí obdrželi z rukou starosty věcné dary, květiny, ale také (jako už tradičně)
hodnotný finanční dar.
Přivítali jsme mezi námi:
z Dolní Lukavice:
Nikolku Divišovskou, Šimona Hamršmída, Lucinku Dolejšovou Daníka Pelce, Martínka Šustra, Vašíka Hrádka, Zuzanku Sladkou, Odřeje Puchtu a Karolínku Abrhámovou.
ze Snopoušov: Milenku Kopičkovou a Káju Mahdala

Předvánoční setkáníxx

Až v polovině prosince (13. 12.) se letos konalo tradiční předvánoční setkání v klubovně v Dolní Lukavici. Kromě celé kulturní komise se do příprav zapojilo i společenství „Maminky Dolnolukavicka“. Ke u stolečkům v klubovně zasedli osvědčení, obětaví a trpěliví pí. Strnadová se sladkými
perníky (napekla pí. Kaslová), pan Houška s nádhernými korálkovými ozdobami, pí. Kaslová učila zájemce šít látkové ozdoby na stromek, pí. Klepsová vinula a nahřívala voskové pláty, protože svíčku si chtěl vyrobit úplně každý návštěvník…M. Hrubá vyráběla s dětmi jablkový svícen a řetěz z těstovin, její dcera Kristýna a Lucka Skalová měly na starosti
vystřihovánky a výrobu společného díla – papírového řetězu z oček. M. Šestáková a M. Žofáková z předem připravených šablon vytvářely jednoduché šité krajky a andělíčky na kolíku na prádlo. Pro nejmenší děti připravila B. Zahradníková jednoduchý ozdobný mobil (závěs) a kapříka s nalepovacími šupinami.
O bezchybný chod akce se staral p. Luňák, o mlsání se postaral krámeček pí. Ivety Dvořákové s oříšky, čajíky a medovinou a dalším zdravým mlsáním. Hned vedle p. P. Hrubý celý den odléval olovo; brzy nabyl takové zručnosti, že k veliké radosti dětí odléval dinosaury,
ještěry, bájné draky a příšery.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

SDH Dolní Lukavice \"A\"

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 23/13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C