Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Knihovny

Knihovny Dolní Lukavice, Snopoušovy a Krasavce

Knihovna je od září 2022 v obecní klubovně, Dolní Lukavice čp. 142. Knihy jsou přehledně umístěny  v nově pořízené knihovně, součástí knihovny je i možnost přístupu na počítač s připojením na internet. Otevřena je v pondělí od 16 do 18 hod.
Knihovníkem je nadále Pavel Hajžman.

Modernizace knihovny proběhla za podpory Evropské unie a SZIF

Cílem projektu „Modernizace vybavení obecní knihovny“ realizovaného prostřednictvím SCLLD MAS Aktivios, z.s. na období 2014-2020 byla podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. Projekt spočíval v modernizaci vybavení knihovny a doplnění zázemí pro spolkovou činnost v obecní knihovně v Dolní Lukavici.

modernizace vybavení obecní knihovny (71.74 kB)

knihovna - prosinec roku 2022pc v knihovně prosinec roku 2022knihovna botníkknhovna - spolková činnost

Návštěva žáků ZŠ v knihovně 24.4.2013Návštěva žáků ZŠ obecní knihovny 24.4.2013Návštěva žáků ZŠ v knihovně 24.4.2013

 

 

 

seznam nových titulů od prosince 2011 (pdf)

Knihovna Snopoušovy
Byla zrušena v roce 2017

Knihovna Krasavce
otevírací doba:  Úterý  16:30 - 18:30 hod.
knihovnice: Marie Švihlová

Historické postřehy Evy Klepsové -

Knihovny v Dolní Lukavici v minulosti


OBECNÍ KNIHOVNA DOLNÍ LUKAVICE

 Jednu z nejstarších lidových knihoven v obvodu pověřené MěK Přeštice s regionální funkcí nám představuje knihovník Pavel HAJŽMAN, který od r. 1993 pracuje v ZŠ Dolní Lukavice jako školník - údržbář.
 
knihovna01„Knihovnu jsem převzal v lednu 2002 od svého předchůdce p. Vítězslava Opálky st. Vybavuji si ještě dva knihovníky, působící před ním - pí. Růženu Královou a p. Jaroslava Maška.

Veřejná knihovna má v naší obci velmi dlouhou tradici. Říká se, že její základ vytvořily knihy, které daroval písmák Mašek z Vodokrt. Své sídlo knihovna měnila v minulosti několikrát. Původně byla umístěna na obecním úřadě v prostoru dnešní pošty, pak se stěhovala do klubovny mládeže na návsi. V letech 1995 - 2003 přechodně sídlila v budově základní školy. Poté se našly vhodné prostory v zasedací místnosti Obecního úřadu, kde je provozována dosud. Jde o útulnou místnost s regály plnými knih, vybavenou dlouhým stolem a pohodlnými židlemi, která spolu s novým počítačem skýtá slušné zázemí pro půjčování knih nebo jejich studium.
knihovna05Těžko bych mohl zastávat funkci dobrovolného knihovníka, kdybych sám hodně nečetl. Velmi rád odpočívám například u cestopisů a knih, které pojednávají o putování v dosud nedotčené přírodě, o sjíždění divokých řek a dobrodružství z vysokohorského a horolezeckého prostředí. Kromě toho mne zajímá také literatura o Šumavě a všechny informace, týkající se okolí obce i celého Plzeňska. Mými oblíbenými spisovateli jsou Ota knihovna04Pavel a Karel Klostermann.
Počet místních čtenářů stále mírně narůstá. V současnosti dolnolukavickou knihovnu navštěvuje 54 registrovaných čtenářů, z toho 16 dětí do 15ti let. Čtenářky mají největší zájem o romány pro ženy, muži čtou detektivky a válečnou literaturu. Děvčata si nejraději vypůjčují knihy o koních a chlapci encyklopedie a technickou literaturu. Přesto bych knihovna03uvítal, kdyby mládež mnohem víc četla, jako dřív. Provoz veřejné internetové stanice byl v naší knihovně zahájen na podzim roku 2006. Internet zatím využívá převážně školní mládež, ale cestičku k němu si začínají nacházet i ostatní občané obce a spádových vesnic. Mně osobně se práce na počítači líbí, nedám dopustit hlavně na internet a na elektronickou poštu.
Na práci knihovníka mne těší, že se pohybuji mezi lidmi stejných zájmů a mám prakticky neomezený přístup k informacím všeho druhu. Protože zastupitelstvo obce se velmi dobře stará o kulturní život v obci, potřeby místní knihovny nacházejí rovněž velkou podporu u kulturní komise i pana starosty.
 
Obecní knihovna v Dolní Lukavici je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hodin. Individuální návštěvu je možno domluvit předem s knihovníkem.“

Internet v knihovně

Knihovna v Dolní Lukavici slouží občanům jako veřejná stanice vysokorychlostního internetu. Provozní doba je shodná s výpůjční dobou knihovny,
tj. PO od 16:00 do 18:00 hod.
Provoz veřejných stanic vysokorychlostního internetu se řídí provozním řádem, který je součástí Knihovního řádu Místní knihovny.


PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ STANICE VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU


Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Dolní Lukavici
Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.

  1. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních  principů práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.
  2. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení práce s PC.  Po ukončení práce musí PC zůstav ve stavu, v němž byl předán obsluhou (knihovníkem).
  3. Uživatelé mohou užívat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. Rovněž je zakázáno počítač restartovat. V  případě vzniklého problému je nutné upozornit knihovníka.
  4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit provoz počítače. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry. V případě poškození PC nebo souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení ustanovení čl. 4. a 5. může být uživateli odepřen další přístup k PC.
  5. Uživatelé si mohou zamluvit místo u PC, při prodlení platí rezervace maximálně 10 minut.
  6. Není povoleno provozování počítačových her a navštěvování stránek Internetu, jejichž  obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.
  7. Informace a soubory získané během práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát pouze  na nosiče, které si zakoupí v knihovně. Za výstup tištěných materiálů hradí uživatel náklady na tisk.
  8. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu ani za eventuální výskyt virů.
  9. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.
  10. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (Zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon). Informace a data získané v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16
1
17 18
2
19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odkazy na kraj

logo


Procházka za lukavickými světci

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 9 °C
úterý 21. 5. prudký déšť 21/12 °C
středa 22. 5. déšť 15/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C