Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Knihy a média

Zajímavosti, záhady, zvyklosti farnosti Dolní Lukavice - Eva Klepsová

zzzKniha podává ucelený obraz o minulosti a zajímavostech farnosti Dolní Lukavice. Zabývá se sakrálními a lidovými památkami farnosti, nahlédnete do životů farářů a zámeckých kaplanů. Zavítáte do časů, kdy se v lukavickém kostele konaly šlechtické křty a pohřby do krypty. Jedna z kapitol je věnována patronům kostela, majitelům panství Dolní Lukavice, kteří se o patronátní kostely starali do roku 1945. Vaši pozornost si jistě získá zajímavý popis fary a špitálu s uvedením osazenstva v daných letech.  Není zapomínáno ani na vysvětlení křesťanského pojetí roku a jednotlivých pojmů spojených s církevní tématikou.  Nejobsáhlejší kapitola je věnována pamětníkům, kteří čtenáři sdělují své vzpomínky a zážitky. Ještě větší autenticitu knize dávají doslovné přepisy dobových zápisů v kronikách a soukromé písemnosti lukavických farářů adresované několika farníkům. Lukavický kostel a farnost skrývají mnoho tajemství, která objevíte na stránkách této knihy.
 
Kniha je k zakoupení na obecním úřadě v Dolní Lukavici.

 

Snopoušovy v časesnopoušovy v čase

snopoušovy v časeKniha autorky Evy Klepsové, slavnostně představena na II. setkání rodáků obce Snopoušovy 11. 8. 2018,  má název Snopoušovy v čase a popisuje dějiny této vsi od roku 1239 do současnosti. Na 256 stranách je zmapována bohatá historie obce, původní uspořádání a osídlení lokality, usedlosti, nejstarší rody i povolání obyvatel. Na fotografiích jsou také již neexistující budovy, staré mapy a katastry. Jedna z kapitol je věnována křtům, svatbám a pohřbům. Odborný text doplňují čtivé příběhy a vzpomínky pamětníků, které jsou ilustrovány černobílými i barevnými fotografiemi. Kniha je k zakoupení na obecním úřadě.

 

Dolnolukavicko a části jižního Plzeňska během II. světové války a za cestou ke svobodě

Knižní novinka vydaná Obcí Dolní Lukavice a slavnostně představena na vzpomínkové akci k osvobození v sobotu 30. dubna 2022. Kniha pojednává o průběhu druhé světové války v obcích Dolní a Horní Lukavice, Lišice, Snopoušovy, Hradčany, Krasavce, Čižice, Dnešice, Chlumčany, Merklín, Oplot, Přestavlky, Roupov, Řenče, Skočice, Soběkury, Štěnovice a Vodokrty. Pozornost je věnována roku 1945, kdy západní Čechy byly osvobozeny americkou armádou. Velkou část tvoří poutavé příběhy pamětníků, kteří čtenáři sdělují své autentické vzpomínky. Ostatní části publikace byly převážně sestaveny z historických pramenů z let 1938-1945. Součástí jsou dobové fotografie.

Kniha má 225 stran a má tvrdou vazbu.Dolnolukavicko za války

Chcete se dozvědět…

Kdo byli šamoňáci?

Proč se lidé za války báli nosit masaryčky?křest 2křest 1

Kde vzniklo podzemní hnutí?

Co byla domovina?

Kdo byly množilky?                                                                 křest 4křest 3

Kde se rozšířil zahradní rozhlas?

Co znamená přísloví „Všechen majetek, který Hitler bral sebou při ústupu od Stalingradu, byl nucen zanechat v lese u Hradčan?“

Pak právě pro vás je určena tato kniha, která je k zakoupení na OÚ v Dolní Lukavici, KKC v Přešticích, v info centru v Plzni na náměstí, v MKC v Dobřanech a v OÚ Řenče.

 

Nová kniha o obci Lišice

V roce 2021 Obec Dolní Lukavice vydala faktografickou knihuLišice od Evy Klepsové "Lišice 1379-2020".
Kniha seznamuje čtenáře s historickým vývojem lokality, starými rody, místními názvy, spolky, zaměřuje se na stavby v obci, najdete zde informace o osadě Údolí Luny. Vše je doplněno zajímavými příběhy a historickými fotografiemi a dokumenty.
Kniha je k zakoupení na obecním úřadu v Dolní Lukavici.  Knihu obec posílá i na dobírku.
Více informací na telefonu: 371 120 719

 

Nová publikace o historiinová publikace o historii

U příležitosti oslav 800 let obce Dolní Lukavice byla vydána nová publikace, tentokrát věnována rodu Schönbornů na panství Dolní Lukavice. Dozvíte se nejen o majitelích, jejich manželkách a dětech, ale také o jejich majetku, finančních záležitostech, služebnictvu, celkové správě velkostatku, jedna z kapitol je věnována průmyslu - co se na panství vyrobilo. Knihu kromě četných obrazových příloh doplňují vzpomínky pamětníků a autentické záznamy ze školních kronik. Je k zakoupení na obecním úřadě v Dolní Lukavici.

Krasavce 1239 - 2015krasavce

27. června 2015 byla na II. setkání rodáků představena nová faktografická kniha o Krasavcích s názvem Krasavce 1239 - 2015.  Autorkou je zastupitelka Eva Klepsová (provdaná  Horová).  Kniha popisuje dějinný vývoj lokality, osídlení, mapuje staré statky, rody, místní rody, přibližuje život ve vesnici v minulosti.   Najdete zde i vzpomínky pamětníků.  Vše je zpracováno do roku 2015 a je doplněno obrazovými přílohami.  Kniha je k zakoupení na obecním úřadě v Dolní Lukavici.

Jak se žilo v Dolní Lukavicijak se žilo v dolní lukavici

Kniha vydaná k 2.setkání rodáků z Dolní Lukavice. Autorka Mgr. Eva Klepsová tentokrát zpracovala historický vývoj vesnice, staré rody, místní názvy, staré katastry. Vše doplňuje čtivými a autentickými vzpomínkami pamětníků a bohatými obrazovými přílohami. 

Lukavické sněnílukavické snění

sbírka poezie Evy Klepsové
a fotografií Radka Hory
65 veršů doplněných  65 dohněda tónovanými  fotografiemi tištěných na křídový papír
Cena 120 Kč

Historie Dolní Lukavice do roku 1945Historie Dolní Lukavice

Autorka je Mgr. Eva Klepsová z Dolní Lukavice. Obsáhlé dílo včetně barevných příloh. Kniha nepojednává jen o historii obce a zámku, ale zabývá se rovněž památkami v obci, židovskou komunitou a holocaustem, přináší informace o bohatém spolkovém životě a svátcích v minulosti slavených. Na své si přijdou i milovníci povídek a pověstí. Další kapitoly jsou rovněž věnovány pekárnám, hospodám, sýpkám, mlýnu, škole, poště atd.  Cena je 190,- Kč.

Dolnolukavické a jiné povídkypovídky

Autor Ing. Jaroslav Kasl, rodák z Dolní Lukavice.
Jedná se o soubor 26 povídek. Na obálce, kterou navrhl místní malíř a grafik Milan Kasl, dominuje jeho obraz „Dolní vod Horní“. V knize najdete poutavou formou napsané povídky o lidech a místech z Dolnolukavicka a Přešticka.
Cena 150 Kč

Zvuková pohlednice obce na DVDzvuková pohlednice

videoprezentace obcí s hudbou bez komentáře, Dolní Lukavice, Lišic, Snopoušov a Krasavec, školy a školky s doprovodným slovem, opravených památek s komentářem a audionahrávka Českého rozhlasu Plzeň – rozhovor s nejstarší občankou obce paní Annou Průchovou, panem Zd. Kastnerem, zástupcem hasičů a s dalšími občany, proložené hudbou. Cena 95 Kč.

Dolní a Horní LukaviceDolní a Horní Lukavice

Autoři P. Rožmberský, J. Hajšman, V. Machová z edice zapomenuté hrady, tvrze a místa. Popisuje přehledně historii obou Lukavic od jejich vzniku, podrobněji se zabývá osudy vesnic za husitských a poděbradských válek. Zajímavé jsou dějiny tvrzí a statků. V závěru jsou popsány vesnice dnes. Publikace je doplněna řadou plánků a barevných fotografií.
Cena je 50,- Kč

Dějiny obce Lišicedějiny obce Lišice

sestavila k příležitosti setkání jejich rodáků Irena Hodanová ml. Publikace o 24 stranách A4 obsahuje osídlení lokality od pravěku, archeo-logické nálezy a tvrziště. Zajímavý je seznam hospodářů z r. 1789 s historií gruntů i seznam rodáků po chalupě k r.1924 ve srovnání k současným obyvatelům. Potěšeni jistě budete množstvím dobových fotografií, na nichž uvidíte např. osvobození obce 1945, požární družstvo od roku. 1930-2007 a slavné maškarní průvody. Cena je 20,- Kč.

Putování za divadelními ochotníkyputování

autor Ludvík Pouza
Kniha o divadelních vystoupení ochotníků v Dolní i Horní Lukavici a v dalších obcích Přešticka. Vydána v r. 2007 za finanční podpory Plzeňského kraje Mikroregion Přešticko. I tato publikace je doplněna mnoha fotografiemi a plakáty.
Cena je 100,- Kč.

Pohlednice Obce Dolní Lukavicepohlednice

 

pohlednice

 

 

Pohlednice Snopoušovy

vydána k příležitosti setkání rodáků v r. 2008
Foto a úprava: Michal Böhm
Cena 5 Kč

Pohlednice Lišice TGMpohlednice

vydána k příležitosti setkání rodáků v r.2010
Foto a grafika: Michal Böhm
Cena 5 Kč

Pohlednice Lišice J.Nepomuckýpohlednice

vydána k příležitosti setkání rodáků v r.2010
Foto a grafika: Michal Böhm
Cena 5 Kč

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odkazy na kraj

logo


Procházka za lukavickými světci

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
slabý déšť 15 °C 9 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 9/3 °C
středa 17. 4. déšť se sněhem 8/1 °C
čtvrtek 18. 4. oblačno 10/0 °C