Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Kulturní život 2005

V roce 2005 se v Obci Dolní Lukavice uskutečnilo celkem kolem padesáti kulturních, sportovních, turistických a zájmových akcí. Z toho 23 akcí pořádala kulturní komise obce a ostatní akce pak zájmové organizace, jednotlivci, základní a mateřská škola.

Z tradičních lidových akcí konaných v r. 2005  je třeba zrekapitulovat: tříkrálové koledování v lednu, plesová sezóna, a to ples rybářský, hasičský a dětský maškarní, dále velikonoční drnkání s koledou,  stavění májí ve všech obcích, v červnu petropavlovská pouť spojená s pouťovými atrakcemi, jarmarkem, slavnostní mší v kostele sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici, fotbalovým utkáním i pouťovou taneční veselicí, hubertská taneční zábava pořádaná myslivci, hasičská soutěž „O pohár starosty obce“,  výlov rybníků pořádaný rybářským spolkem nebo majitelem rybníka v Lišicích panem Poubou,  Mikulášské slavnosti s vepřovými hody, staročeským jarmarkem, výstavou na téma „Staročeské vánoce“, mikulášskou nadílkou i taneční mikulášskou veselicí, dále tradiční mikulášská obchůzka  v jednotlivých vesnicích, předvánoční zpívání koled v kostele sv. Petra a Pavla v podání dětského folklórního souboru Lukaváček i půlnoční mše v kostele sv. Petra a Pavla. 

Milovníkům okrasného ptactva byly zasvěceny pravidelné měsíční trhy okrasného ptactva pořádané místními chovateli. Velkou účast zaznamenala také výstava drobného hospodářského zvířectva v říjnu.  

Fotbalový oddíl TJ Sokol Dolní Lukavice pořádal pravidelná fotbalová utkání na hřišti v zámeckém parku v Dolní Lukavici. Muži soupeřili také několikrát do roka na turnajích v nohejbalu. Sportu se relaxačně věnovaly i ženy, a to na  kurzech jógy pořádaných v mateřské škole nebo na aerobiku pro mladé či na zdravotním a rehabilitačním cvičení pro všechny generace pořádaném v základní škole. Muži soutěžili také v karbanu – při turnaji ve voleném mariáši. Další akcí převážně pro mužskou populaci byl „ Fichtl  slet“, setkání majitelů motocyklů všeho druhu, kterou uspořádali snopoušovští příznivci motorového sportu. 

Dolní Lukavice se pyšní historickými památkami i krásnou přírodou.  Objevování krás zdejšího kraje využili turisté při dvou pochodech „Za krásami Lukavicka“ , jarním v květnu a podzimním v září. Čekaly je trasy v délce 5 – 20 km, odměna pro nejstarší a nejmladší turisty i pro všechny zúčastněné. Jednalo se o čtvrtý a pátý ročník pochodů. Na všech pochodech byla přítomna dlouholetá členka  a organizátorka pochodů v KČT  Plzeň   paní Jana Šrámková, která nešetřila slovy pochvaly.  

Mezi zábavné vzdělávací akce patřily přednášky z cyklu „Lukavická cestománie“, a to v lednu o Litvě s p. Václavem Jindrou, v březnu o Austrálii s p. ing. Václavem Chaloupkou a v říjnu o Islandu s p. Jaroslavou Čížovou.  Zpestřením těchto pořadů kromě zajímavého vyprávění přednášejících byly videozáznamy, fotografie, ale také tombola s cenami využitelnými v oblasti cestování.

O kulturu v obci se velkou měrou zasloužily i místní děti. Folklórní soubor Lukaváček doprovázel zpěvem a tancem řadu kulturních akcí – např. setkání důchodců, vítání občánků, „Lukavické radovánky“, vánoční zpívání koled aj. V základní a mateřské škole pořádají pro veřejnost jarní a zimní besídky, drakiádu  a další akce.

V obci je řada milovníků dramatického umění. Jim patřilo celkem sedm divadelních představení, z toho čtyřikrát byl vypraven za divadlem autobus a třikrát divadlo přijelo za svými diváky do Dolní Lukavice. Jednalo se o představení různých žánrů – dvakrát návštěva šantánového a kabaretního divadla Pluto v Plzni, jednou opereta ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni, ochotnické divadlo Kladrubské divadelní společnosti v areálu kladrubského kláštera, návštěva lužanských ochotníků  a členů divadelního souboru Kašpar v Dolní Lukavici, dobročinné představení členů c. k. divadla Pluta v pořadu se spisovatelem Jiřím Šantorou „Křeslo pro hosta“ v Dolní Lukavici (výtěžek z prodeje vstupenek patřil lukavické škole).     

Ženám bylo zasvěceno tradiční jarní a podzimní posezení se zajímavou besedou a s vlastnoruční výrobou dekorativních vánočních a velikonočních  předmětů, důchodcům zase dubnové setkání při malém občerstvení, programu dětí i hudbě k poslechu a tanci. Dětem patřil dětský den v Dolní Lukavici a ve Snopoušovech. V Dolní Lukavici se na akci podílely všechny zájmové organizace. Na „Veselém odpoledni se zvířátky“ si děti skutečně zasoutěžily na stanovištích u živých zvířat i u atrap a na závěr je čekalo divadelní představení pohádky.

Setkání důchodců 

Novou tradicí se stal „Slet čarodějnic a čarodějů“ pořádaný ve Snopoušovech. V čarodějnických disciplinách soutěžily nejen děti, ale i dospělí v maskách čarodějnic a čarodějů o titul miss či missák nebo nejstarší a nejmladší čaroděj-čarodějnice. 

V Dolní Lukavici se v r. 2005 konaly celkem čtyři výstavy. Při květnových oslavách osvobození to byla výstava modelů válečné techniky  na téma „Bitva o Anglii“, další výstava pro velký zájem na sebe nenechala dlouho čekat. V září se konala opět, tentokrát na téma“Ukončení války v Pacifiku“. Svými svěřenci se pochlubili také na výstavě drobného hospodářského zvířectva, jak se zmiňujeme výše, naši chovatelé. Závěr roku patřil výstavě „Staročeské Vánoce“ s tradičně zdobeným stromkem, betlémky, sbírkou zvonků i dalšími předměty symbolizujícími Vánoce , která měla navodit vánoční atmosféru v duších zúčastněných.

V rámci oslav osvobození nebyla naše obec také pozadu. U pomníku padlých se uskutečnil pietní akt, uctěna byla  památka amerického vojáka Johna Shobeye, který je pochován na zdejším hřbitově jako manžel lukavické rodačky. Zajímavá byla i beseda občanů obce se členy prostějovské military jednotky Rangers, která se konala na obecním úřadu i  výstava modelů letadel  připomínajících boje našich pilotů v Anglii.

Odkaz hudebního skladatele Josepha Haydna, který v minulosti krátce působil na zdejším zámku, byl uctěn na Haydnových hudebních slavnostech, které byly tradičně zahájeny koncertem v kostele sv. Petra a Pavla a pokračovaly řadou koncertů v historických objektech jižního Plzeňska. V loňském roce se slavnosti těšily obrovskému zájmu, který se projevil na vyprodaných koncertních prostorách.  O klasickou hudbu mají v Dolní Lukavici zájem i děti. Přehlídka toho, co umějí, se uskutečnila v rámci Dne hudby, kde vystoupily nejen děti dolnolukavické základní školy, ale také děti  ze ZUŠ   v Plzni a v Přešticích. Tuto akci navštívila početnější skupina dětí z Německa – města Nitteau se svými učitelkami.

O děti se obec zajímá ihned po jejich narození, a to jejich slavnostním vítáním do života obce. V loňském roce starosta obce přivítal  celkem osm dětí. Slavnostně byl také zahájen školní rok v základní škole, kde se největší pozornost obrátila na přivítání prvňáčků do řad nových školáků. Slavnostní bylo také ukončení starého školního roku a rozloučení starosty s žáky pátých ročníků, kteří přecházejí do přeštické základní školy.

Obrovský zájem a dvojnásobnou účast oproti minulému roku  zaznamenala již tradiční akce pořádaná ve Snopoušovech  pro děti – „Putování za pohádkovými bytostmi“.  Trasa se soutěžemi u pohádkových bytostí vedla od rybníka s vodníkem až do snopoušovského lesa, kde děti soutěžily u pohádkových bytostí o ceny. V závěru je čekal táborák s opékáním vuřtů i fotografování s pohádkovými hrdiny.

Milovníkům historie byl určen zájezd do Kladrub u Stříbra, spojený s prohlídkou kláštera, divadelním představením v přírodním divadle, návštěvou malého vojenského muzea ve  vojenském bunkru a zpetřením pro děti – návštěvou ponyfarmy.  Ve Snopoušovech uspořádali místní hasiči a kulturní aktivisté „Historické klání“ s ukázkou starých palných i sečných zbraní, historickým šermem i rozličnými soutěžemi.

Téměř všechny akce zaznamenaly velmi dobrou účast. Dle počtu zúčastněných byly loňskou největší akcí s počtem kolem 400 zúčastněných osob „Mikulášské slavnosti“, konané v Dolní Lukavici, jen o málo menší účast byla na „Putování za pohádkovými bytostmi“ ve Snopoušovech, na rybářském, hasičském i dětském maškarním plesu,  dále dětský den v Dolní Lukavici „Veselé odpoledne se zvířátky“ i květnový pochod „Za krásami Lukavicka“ se stovkou účastníků.

Finanční prostředky obce i zájmových organizací silně kontrastují s množstvím uskutečněných akcí, které se v obci připravují takříkajíc „na koleně“ a mohou se realizovat jen díky lidem nadšeným pro kulturní život v obci.

Za kulturní komisi obce:  Václava Klepsová

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Vynášení Morany 1

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 18 °C
neděle 21. 7. jasno 28/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/17 °C
úterý 23. 7. déšť 22/16 °C