Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

Kácení stromů


Problematika kácení stromů rostoucích mimo les je upravena v § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v § 8 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (https://www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska).

Základní pravidla pro kácení stromů, případně keřů:

 1. Majitelem dřeviny (strom nebo keř) je vždy vlastník pozemku (tzn., že strom nemusí být ve vlastnictví toho, kdo jej vysadil). Majitel pozemku je povinen pečovat o dřeviny rostoucí na jeho pozemku, je také zodpovědný za jejich stav.
 2. Kácení, případně ořezy dřevin řeší vždy vlastník pozemku, případně jiný žadatel se souhlasem vlastníka.
 3. Stromy lze kácet pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu.
 4. V případě kácení stromů, které mají ve výšce 130 cm od země obvod kmene větší než 80 cm nebo v případě kácení keřových porostů nad celkovou plochu 40 m2 je nutné získat POVOLENÍ ke kácení (i v případě stromů na vlastním pozemku).
 5. Závazné stanovisko k povolení ke kácení vydává příslušný orgán ochrany přírody – obecní úřad obce se základním pověřením. Pro kácení na katastrálním území obcí Dolní Lukavice, Lišice, Krasavce a Snopoušovy je tímto orgánem Obecní úřad Dolní Lukavice.
 6. Žádost o povolení kácení musí obsahovat:
  • jméno a adresu žadatele,
  • doložení vlastnického práva (případně nájemního vtahu k pozemku),
  • specifikaci dřevin (druh, počet, velikost včetně situačního nákresu),
  • obvod kmene ve výšce 130 cm od země,
  • zdůvodnění.
 7. V závazném stanovisku k povolení ke kácení může být žadateli uložena povinnost náhradní výsadby, případně finanční odvod do rozpočtu obce.
 8. Povolení ke kácení není třeba, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí jej orgánu organy přírody do 15 dnů od provedení kácení.
 9. Dále není povolení ke kácení třeba v případě kácení z důvodu pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektroinstalační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodu zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být orgánu ochrany přírody oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem.
 10. Při poškození nebo kácení dřeviny bez řádného povolení lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 20 000 Kč.

postup

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 23/13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C