Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Celostátní kolo Vesnice roku 2010

Datum: 18. 8. 2010

V letošním roce se naše obec podruhé přihlásila do soutěže Vesnice roku.

Zajistili jsme v roce 2009:

Datum: 2. 2. 2010

Opravy majetku obce
Rozšířili jsme majetek obce
Narovnání majetkoprávních vztahů
Nadstandardní aktivity
V oblasti životní prostředí

Žádost o poskytnutí dotace na PD "rekonstrukce ČOV Dolní Lukavice" ke stavebnímu povolení

Datum: 2. 2. 2010

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci čistírny odpadních vod ...

Žádost o poskytnutí dotace na PD "odkanalizování obce Lišice" k územnímu řízení

Datum: 1. 2. 2010

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na odkanalizování obce Lišice...

Některé z akcí zastupitelstva ve volebním období 2002 – 2006

Datum: 4. 12. 2006

Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006

Kultura za poslední volební období

Datum: 1. 12. 2006

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách....

Obec Dolní Lukavice prožívá nebývalý rozvoj

Datum: 9. 11. 2006

Zastupitelstvu DL se postupně daří dokončovat investiční akce na velikost obce neobvyklého rozsahu. (cca 50 mil.)...

Hřbitovní poplatky

Datum: 3. 11. 2006

S téměř čtyřletým zpožděním se nám podařilo započít uvádět do praxe zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví. V souladu s tímto zákonem byl přeměřen celý hřbitov i jednotlivé hroby, zastupitelstvo schválilo ceník hřbitovních poplatk