Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kultura za poslední volební období

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách....


 

Kultura za poslední volební období

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách. Centrem konání kulturních akcí byla převážně Dolní Lukavice, avšak během tohoto volebního období se podařilo probudit kulturní aktivity občanů také hlavně ve Snopoušovech a v Lišicích. Přes Snopoušovy byl veden v r. 2004 první turistický pochod „Za krásami Lukavicka“. Perníková bába alias Jindřiška Kaslová ze Snopoušov tehdy nabídla pomoc a rozdávala na trase dětem i dospělým perníčky. Od té doby se  Snopoušovy těší velké oblibě dětí i dospělých. Hezké kulturní akce připravuje právě Jindra Kaslová ve spolupráci s manž. Kučerovými, snopoušovskými hasiči, pomáhají i starší občané, převážně pan Zdeněk Kastner a Josef Kasl. V Lišicích se o kulturu stará pan František Pouba svými akcemi na rybníku, aktivní jsou také myslivci. V Krasavcích na  popud a za velkého úsilí Karla Kvídery a dalších kulturních nadšenců došlo k opravě kapličky na návsi, Karel Kvídera opravil boží muka při  cestě z Krasavec na Snopoušovy a jeho zásluhou se také konal první sraz rodáků v Krasavcích v r. 2003. Při akcích pořádaných kulturní komisí v Dolní Lukavici pomáhali částečně také hasiči, myslivci, chovatelé, rybáři, sokolové, základní škola a mateřská škola, Dámský klub a řada jednotlivců.


Kulturní komise obce Dolní Lukavice uspořádala v roce 2003 celkem 15 akcí,
a roce 2004 celkem 20 akcí,
a roce 2005 celkem 24 akcí
a do 21. října 2006 27 akcí.


Kromě pravidelně každoročně se konajících akcí jako je dětský maškarní bál, velikonoční a vánoční posezení pro ženy, setkání důchodců, Den dětí, Den hudby, vítání občánků, Haydnovy hudební slavnosti, vítání prvňáčků a loučení se žáky 5. tříd ZŠ, se konaly další akce. V rámci přednáškového cyklu „Lukavická cetománie“ se uskutečnilo několik přednášek
o cizích zemích, zpestřených videozáznamy, fotografiemi a také tombolou. Oblíbené byly zájezdy: za historickými památkami (v r. 2005 klášter Kladruby, 2006 zámek Nebílovy), zájezd na výstavu květin do Čimelic v r. 2004, zájezd na Mrákovskou hyjtu v r. 2006, pravidelné každoroční autobusové zájezdy na divadelní představení c. k. Divadla Pluta a Divadla J. K. Tyla v Plzni (celkem 8 zájezdů na profesionální scénu, 1 zájezd na ochotnické divadlo do Kladrub). Divadlo přijelo několikrát i k nám do obce. Jednalo se o představení pro děti v rámci dětského dne v r. 2005 „Otesánek“ v podání herců divadla Kašpar a v r. 2006 divadelní představení „Z deníku kocoura Modroočka“ v podání herců divadla J. K. Tyla v rámci Lukavických kulturních slavností, dále přijelo kabaretní divadlo c. k. Pluto z Plzně s pořadem „Křeslo pro  hosta“ v r. 2005, v témže roce v rámci akce „Lukavické radovánky“ u nás účinkovali lužanští ochotníci s pořadem „Od vesnice k vesnici“. Hojně navštívenou akcí byl také jarmark řemesel a lidového umění konaný v rámci Lukavického kulturního léta
v r. 2006, vystoupení mrákovských dudáků a přehlídka koní lukavických chovatelů také v rámci této akce. Přehlídka koní by se v obci měla stát tradicí - koně jsou naší chloubou a jejich majitelé a chovatelé jsou vstřícní a báječní lidé. Pěknou návštěvností se mohou pochlubit také výstavy pořádané kulturní komisí obce – „Staročeské Vánoce“ v r. 2004 a 2005 a dvě výstavy modelů p. Jindry konané během r. 2005. Historie obce byla přiblížena na přednášce „Z historie obce“ konané v r. 2006. 
Z největších a nejvíce navštěvovaných akcí pořádaných obcí nelze opomenout každoroční Haydnovy hudební slavnosti, první setkání lukavických rodáků v srpnu r. 2004, Mikulášské slavnosti v r. 2004 a 2005, Lukavický masopust v r. 2006, Lukavické kulturní léto v r. 2006, Putování za pohádkovými bytostmi ve Snopoušovech v r. 2005 a 2006 a také pochody „Za krásami Lukavicka“.
Kulturní komisi se podařilo vzkřísit některé lidové venkovské tradice jako právě Masopust, jarmarky, předvádění řemesel a lidového umění, přiblížení oslav velkých náboženských svátků prostřednictvím posezení pro ženy i Mikulášských slavností, poznávání Dolnolukavicka prostřednictvím pochodů .
Organizační úsilí bylo ve většině případů zúročeno pěknou účastní na  akcích, malou účastí byly poznamenány snad jen poslední 2 akce letošního roku – zářijový pochod „Za krásami Lukavicka“ (30 účastníků včetně dětí) a Lukavické radovánky (celkem za obě představení jen 71 zúčastněných). Účastníci akcí byli převážně středního a staršího věku a také děti. Na akcích chybí mládež a mladí lidé. 
 

V. Klepsová 

Datum vložení: 1. 12. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2006 0:00