Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obec Dolní Lukavice prožívá nebývalý rozvoj

Zastupitelstvu DL se postupně daří dokončovat investiční akce na velikost obce neobvyklého rozsahu. (cca 50 mil.)...


 

Obec Dolní Lukavice prožívá nebývalý rozvoj

Zastupitelstvu DL se postupně daří dokončovat investiční akce na velikost obce neobvyklého rozsahu. (cca 50 mil.) Od  r. 2002 se postupně pustili jako člen Svazku obcí pro plynofikaci (Řenče, Chlumčany , Dolce, DL) do plynofikace svých 4 obcí (DL, Krasavce, Snopoušovy, Lišice). Tato akce je zkolaudována, není však vyúčtována se SFŽP. Trápí nás malý počet připojených občanů, zatím cca 20%.
- výstavba vodovodu v DL – dokončena, zkolaudováno 11/2005
- výstavba kanalizace, hotová většina, dokončení a kolaudace 09/2006
- v r. 2003 vyplaceno z dotace obč. postiž. povodní 1,6 mil Kč
- provedena demolice obecního domu v Lišicích v r. 2003 poškozeného povodní
- náhradou zakoupen od ZKD objekt prodejny, připravuje se rekonstrukce a půdní výstavba 2 malometr.bytů, proběhla na to veřejná sbírka, jeden bude určen jako náhradní ubytování při živel událostech – je vyprojektováno , máme staveb. povolení, ale nedostali jsme dotaci od KÚ z POV
- provedena úprava návsi v Lišicích – I.etapa (zeleň, chodníky, asfalt. plochy)
- z akce Solidarita – prostř. z EU v r. 2002 – 3 provedeny lokální protipovod. opatření a odstraňování následků povodní ve všech obcích. - cca 2,5 mil. Kč
- rekonstrukce míst. komunikace Lišice – Horní Lukavice
- obnova polní cesty hřbitov – Horní Lukavice
- obec požádala o převod vojenského objektu v blízkosti obce, smlouva podepsána 11/2005
- prosinec r. 2004 – rekonstrukce MK ve Snopoušovech, Krasavcích. Lišicích i DL z dotace MMR – 1,5 mil Kč
- r. 2005 rekonstrukce polní cesty Krasavce – Snopoušovy – I. etapa
- r. 2005 uzavřena smlouva s Eurotelem na pronájem pozemku a zřízení přístupové cesty z Krasavec do obec. lesa – nájemné ročně 50 000,- po  dobu 10 let
- průběžná údržba obecních objektů - KD, kapličky, autobus. zastávky
- provedena částečná rekonstrukce sálku v klubovně + sociálek v DL, zaveden plyn, zakoupeny nové židle
- uzavírány smlouvy na pronájem hrobových míst v DL (400) v souladu se zák. o pohřebnictví – citelné zdražení služeb pro občany
- sloučena základní a MŠ od 2003 v jeden právní subjekt ,v ZŠ 46 a v MŠ 48 dětí, asi 12 zaměstnanců. Po dvou provedených konkurzech se stala ředitelkou Mgr. Ivana Kvíderová.( tel. 739024080, 377982403). Je zde mnoho mimoškolních aktivit, máme i družinu, kroužky (např. výuka angličtina i v MŠ, informatika, sportovní ….). Jezdí na plavání MŠ i ZŠ. Výborně funguje pěvecký a taneční soubor Lukaváček pod vedením Mgr. Květoňové, vydali i CD, umístění na republik. soutěži. Jezdí vystupovat po okr. PJ i do Plzně.
- ve škole nás trápí snížení přídělu financí od KÚ, a to, že ne všechny děti z obvodu obce chodí do naší školy.
- za dotační podpory MMR 480 000 ,- a finanční spoluúčasti občanů (4 stavební pozemky soukromé) obec realizovala a v říjnu zkolaudovala novou obytnou zónu v centru obce v místech dříve nevzhledných místech, kde byly černé stavby chlívků, kolen apod. Zde jsou všechny sítě (plyn, elekt., dešť. i splašk. kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení , nová komunikace). Obec bude prodávat 3 luxusní st. pozemky o výměře 800 – 1000 m2 formou veřejného výběrového řízení, které se uskuteční 28.2. 2006 - viz www.fores.cz .Část pozemků byla obce, část byla vykoupena zpět (předchozí zastupitelstva je odprodala na zahrádky). Výstavbě musely ustoupit 4 nezkolaudované řadové garáže. Po dohodě se  zemědělským družstvem(majitel) v DL byla provedena demolice a obec náhradou postavila letos vlastními silami za koordinace starosty a zastupitelů ze st. komise v blízkosti 3 nové garáže, které bude pronajímat .
- probíhá výstavba kanalizačních a vodovodních přípojek, investoři jsou bohužel sami občané, neboť obec je finančně vyčerpaná a musí splácet úvěry. Pro občany tyto investice najednou během 3 let jsou sice výhodou – výkopové práce na sebe navazují, nepořádek v obci nebude trvat tak dlouho, následují finální úpravy povrchů, ale zároveň je i v krátkém čas. období finančně vyčerpávají. Obec nutně potřebuje spolupráci občanů v připojování na sítě kvůli vyúčtování dotací. Vybudováním inž. sítí se obec DL s přilehlým zámkem a parkem stává lukrativním místem pro budoucí výstavbu – obec nechala zpracovat územní plán. Sama nemá mnoho dalších pozemků k výstavbě, ale pozemky soukromých vlastníků v obci přivedením infrastruktury a zpracováním územního plánu získali zcela jinou hodnotu. Po dokončení dálničního přivaděče – u silnice I/27, který v I. etapě bude končit právě u DL – výst. cca 2008 - 11 se  DL časově přiblíží Plzni na 10 minut autem.
- množství kvalitních kulturních akcí – zastupitelka Václava Klepsová . všechny na www.dolni-lukavice.cz
- zpracováván roční přehled kulturních akcí, vydána publikace Dolní a Horní Lukavice (ne obcí), je zde kompletní historie.
- starostou jsou pravidelně jsou aktualizovány nové webové stránky obce za pomoci dalších spolupracovníků
- hejtmanovi kraje byl v roce 2005 předložen jeden návrh na udělení Ceny hejtmana Plzeňského kraje za občanskou statečnost.

Zastupitelstvo obce včele s uvolněným starostou a neuvolněným místostarostou ing. Netrvalem dělá vše pro rozkvět obcí Dolnolukavicka, je unavené a vyčerpané, neboť popsané akce ( a to nejsou všechny) jim zabírá neskutečné množství času a energie. Nad vodou je drží pochopení, ohlasy a spolupráce většiny občanů. Není zde čas na politiku ani politikaření, jde o práci pro lidi, ale ti nemohou mít všechno od státu a od obce zadarmo.


Vítězslav Opálko
starosta obce

 

Datum vložení: 9. 11. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2006 0:00