Obec Dolní Lukavice
obecDolní Lukavice

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ LUKAVICE

Výpis z usnesení č.17 ze dne 09.06.2022

Usnesení zastupitelstva

na vydání Územního plánu Dolní Lukavice

formou opatření obecné povahy

 

ZASTUPITELSTVO OBCE DOLNÍ LUKAVICE

I.  Ověřuje

Ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Dolní Lukavice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

II. Rozhoduje

O námitkách podaných a uplatněných k návrhu územního plánu Dolní Lukavice pro veřejné projednání takto:

1/ Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice:

vyhovuje částečně uplatněné námitce č. 2,4,7,14 část 1
zamítá se uplatněná námitka č. 1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14 část 2

O připomínkách podaných a uplatněných k návrhu územního plánu Dolní Lukavice pro společné jednání takto:

2/ Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice:

akceptuje uplatněnou připomínku č.1,2,7,12
akceptuje částečně uplatněnou připomínku č.4,5,8,9,11,14
neakceptuje uplatněnou připomínku č. 3,6,10,13,15,16

III. Bere na vědomí

Sdělení pořizovatele, že nebyly řešeny žádné rozpory podle § 4 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování (stavebním řádu) ve znění pozdějších předpisů ani podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

IV. Vydává

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Územní plán Dolní Lukavice.

V. Bere na vědomí ke dni účinnosti vydaného ÚP Dolní Lukavice

Ukončení platnosti Územního plánu obce Dolní Lukavice včetně Změny č.1,2.

Přílohy:

Územní plán - Výkres základního členění

Územní plán - Hlavní výkres

územní plán - Výkres VPS

Územní plán - Výkres širších vztahů

Územní plán - Koordinační výkres

Územní plán - Výkres předpokládaných záborů

Územní plán - Textová část

 

Datum sejmutí: 26. 6. 2022 Zodpovídá: Správce Webu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 6. 2022
oblačno 28 °C 17 °C
pátek 1. 7. déšť 20/11 °C
sobota 2. 7. jasno 23/9 °C
neděle 3. 7. slabý déšť 29/12 °C