Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Vyhláška č. 5/2003 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003
 
o změně Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003
o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů školských zařízení obce
 
 
     Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice na základě ustanovení § 84 ods. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 19 a) a e) zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších změn, schválilo na svém zasedání dne 28. listopadu 2003 tuto obecně závaznou vyhlášku o změně Obecně závazné vyhlášky č. 3/2003.
 
V části II.
 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 se zvyšuje poplatek za školní družinu na 60,- Kč měsíčně a zájmový kroužek ZŠ na 20,- Kč měsíčně.
 
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. února 2004.