Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č. 1 ze dne 1. 11. 2018

Usnesení č. 1 ustavujícho zasedání zastupitelstva obce Dolní Lukavice konaného dne 1. listopadu 2018 v Dolní Lukavici

 

Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice:

 1. volí:

 • uvolněného starostu Vítězslava Opálku (dle § 84 dost. 2 písm. k) zákona o obcích

 • neuvolněného místostarostu Michala Böhma

 • předsedu finančního výboru pana Ing. Pavla Netrvala

 • předsedu kontrolního výboru pana Marka Maňoura

 • člena finančního výboru pana Roberta Hajšmana a pana Michala Komorouse

 • člena kontrolního výboru pana Ing. Michala Švece a Mgr. Lenku Zedníkovou

 • předsedu výboru pro kulturu a média paní Mgr. Evu Horovou

 • člena výboru pro kontrolu a média pana Michala Böhma a aktivistku Mirku Štychovou

 

 1. schvaluje:

 • program veřejného zasedání zastupitelstva

 • odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členům výborů v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a s nařízením vlády č. 318/2017, o výši odměn s platností od 1. 11. 2018

 • při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne max za 2 funkce s nejvyšší odměnou dle § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích

Funkce

 

Stávající výše měsíční odměny

místostarosta

18 000 Kč

předseda výboru

2 757 Kč

člen výboru

2 298 Kč

člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí

1 379 Kč

 

 1. bere na vědomí:

 • složení slibu všech 9 členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 • ověřovatele zápisu: Mgr. Evu Horovou, Ing. Pavla Netrvala

 • zapisovatele zápisu: Mirku Štychovou

 

Michal Böhm                                                                                                          Vítězslav Opálko

místostarosta                                                                                                                        starosta

 


 

 

Datum sejmutí: 22. 11. 2018 Zodpovídá: Správce Webu