Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecní vyhláška č. 3/2003 o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů školských zařízení obce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003
 
o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů školských zařízení obce
 
 
     Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice schválilo na svém zasedání konaném dne 30. ledna 2003 na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 19 a) a e) zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Část I.
 
     Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a zájmových kroužků základní školy stanoví Obec Dolní Lukavice příspěvek, který platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dětí, které jsou přihlášeny do mateřské školy, školní družiny a zájmových kroužků základní školy v Dolní Lukavici.
 
Část II.
 
     Příspěvek se platí zpětně za uplynulý měsíc do l5. dne následujícího měsíce, ve kterém dítě navštěvuje mateřskou školu, a to převodem z účtu nebo v hotovosti v MŠ a ZŠ, která je k tomu pověřena obcí. Příspěvek činí 200,- za měsíc na dítě, které navštěvuje MŠ více než-li 5 dní za měsíc, 50,- Kč za dítě, které navštěvuje MŠ do 5 dní  v měsíci. Poplatek za školní družinu je 50,- Kč měsíčně a zájmový kroužek ZŠ 10,- Kč měsíčně.
 
Část III.
 
     Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost ( § 19 d zákona č. 190/93 Sb.).
 
Část IV.
 
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. února 2003. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška obecního zastupitelstva z l3.3.1998, o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů mateřské školy v Dolní Lukavici.