Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004
kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
 
     Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice se na svém zasedání dne 15. července 2004 usnesením č. 14 usneslo vydat dle § 6 odst. 4 písm b) a podle § 11 odst. 3 písmene a) a   b) zákona č. 338/1992 Sn, o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s § 10 zákona 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
 
Čl. 1
Koeficient daně ze stavebních pozemků
 
     Podle ustanovení § 6 odst. 4 písmeno b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších změn a doplňků, stanoví obec koeficient, kterým se násobí sazba daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) takto :
 
 
a) pro část obce Dolní Lukavice                koeficient           1,4
b) pro část obce Lišice                               koeficient           1
c) pro část obce Snopoušovy                     koeficient           1
d) pro část obce Krasavce                          koeficient           1
 
 
Čl. 2
Koeficient daně z obytných domů
    
Podle ustanovení § 11 odst. 3 písmene a) výše citovaného zákona stanoví obec koeficient, kterým se násobí sazba daně ze staveb uvedených v § 11 písmeno a) a f), případně zvýšená podle odstavce 2, takto :
 
 
a) pro část obce Dolní Lukavice                 koeficient          l,4
b) pro část obce Lišice                                koeficient          1
c) pro část obce Snopoušovy                      koeficient          1
d) pro část obce Krasavce                           koeficient          1
 
 
Čl. 3
Koeficient daně z rekreačních objektů, garáží a staveb pro podnikatelskou činnost
 
    Podle ustanovení § 11 odst. 3 písmene b) zákona o dani z nemovitostí stanoví obec koeficient, kterým se násobí sazba daně ze staveb uvedených v § 11 písmeno b) až d), případně zvýšená podle odstavce 2 a samostatných nebytových prostorů podle odstavce 1 písm. c) a d)
 
ve všech částech obce                                koeficient          1,5
 
 
 
 
 
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
 
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ………………………………. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 3 z 27. ledna 1994.
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                               …………………………………………
         místostarosta obce                                                                        starosta obce