Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Občanské sdružení Aktivios 

Šance pro jižní Plzeňsko

www: www.mas-aktivios.cz

Oblast působnosti Občanského sdružení Aktivios : Přešticko, Blovicko, Staroplzenecko a část Mirošovska
Rozloha: 560 km2
Počet obyvatel území: 47 826
Hustota obyv./ km2.: 85,37 obyv./ km2
Počet členů: 40
 Naše motto : 
" Život na venkově nemusí být nudný, chudý ani nemoderní"
 
V srpnu  2005 svolával Mikroregion Přešticko ve velké zasedací místnosti na Městském úřadě Přešticích velké setkání, na kterém jsme poprvé mluvili o metodě LEADER. LEADER pro rozvoj venkovských oblastí existuje v Evropě od roku 1991, jako LEADER I, LEADER II a LEADER +. Ke vzniku hnutí LEADER v některých zemích původní evropské patnáctky vedly
 
především tyto důvody a cíle:
  • Zmírnit stále se zvětšující rozdíly v životní úrovni mezi venkovem a městy
  • Zamezit devastaci venkova a jeho přírodních zachovat kulturní dědictví venkova
  • Zamezit odliv venkovských lidí do měst
  • Přímo podporovat venkov z rozpočtů EU bez výrazných finančních ztrát „ cestou “  na místo určení
  • Aktivizovat venkov metodou „ zdola nahoru“ ( „bottom up“)

 

Priority strategie MAS Aktivios:
 
  1. LIDSKÉ ZDROJE
  2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  3. KULTURNÍ DĚDICTVÍ
  4. CESTOVNÍ RUCH
  5. SPOLUPRÁCE