Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Protipovodňové opatření na Úhlavě 

 Fotogalerie

 Zanešené koryto Čištění koryta   Vyčištěné koryto

Zanešené koryto                    Čištění koryta                        Vyčištěné koryto

                                             Úhlava se probudila

                                          Úhlava se probudila (únor 2006)

starosta obce

Po tříletém intenzivním jednání, dopisování a upomínání správců vodních toků Povodí Vltavy a Meliorační správy bylo dosaženo alespoň částečného úspěchu. V polovině listopadu bylo koryto Úhlavy v Dolní Lukavici mezi jezem a mostem zbaveno nánosů bahna a písku. Tím se značně zvýšila průtočnost a určitě je na řeku i lepší pohled. Mezi Lišicemi a Snopoušovy byly odstraněny kmeny padlé přes řeku a velké kořenové baly, další byly na náklady obce odstraněny z náhonu v Dolní Lukavici. Při odstranění tohoto letitého problému nám nezištně pomohli manželé Turkovi a Vladimír Babka, za což jim veřejně děkuji.

Ze zápisů z jednání meliorační zprávy a Hydroprojektu Praha je patrno, že i na Divokém (Krasavském) potoce snad bude v dohledné době pokračováno v realizaci našich požadavků na zvýšení průtočnosti, zejména odstraněním padlých kmenů a vyřezáním přestárlých stromů na březích.
V této souvislosti bude dobré zmínit i to, že 24. 11. 2005 proběhlo cvičení povodňových orgánů krajského úřadu a obcí s rozšířenou působností, do kterého byla zařazena i naše obec. Měli jsme si tak možnost vyzkoušet systém komunikace při vyhlašování různých stupňů povodňových aktivit, reagovat na ně konkrétními opatřeními a podávat zpětné informace. Dosud nemáme zprávu o tom, jak naše obec v tomto cvičení uspěla.