Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pohnuté století Eleonore Schönborn (*1920)

V polovině dubna v horském městě Schruns v západorakouském Voralbersku oslavila - kvůli koronavirové epidemii ovšem s gratulacemi po telefonu - sté narozeniny Eleonore Schönborn. Je matkou vídeňského arcibiskupa a kardinála Christopha Schönborna (*1945). Ve Schrunsu žije od 50. let 20. století a aktivně se zúčastňuje místního dění.

A jak tato zpráva souvisí s naší obcí? Eleonore, rozená  baronka von Doblhoff, se narodila 14. dubna 1920 v Brně. Ve svých 22 letech se provdala za Hugo Damiana Schönborna, syna posledního šlechtického majitele lukavického velkostatku. Její manžel se narodil 22. 9. 1916 na zámku v Dolní Lukavici, v rodině, která vždy Čechám přála, jak o tom ostatně píše ve své publikaci z roku 2016 zastupitelka Eva Klepsová (Horová)- jeho pradědeček Karel i s manželkou Zdenkou ajeho dědeček Jan odpočívají na lukavickém hřbitově. Za války však musel Hugo Damian narukovat do Wermachtu a místo na svatební cestu s Eleonore zamířil ke Stalingradu, kde byl raněn a jedním  posledníchletadel přesunut do západní Evropy. Z německé armády nakonec přeběhl k Angličanům. Eleonore se dvěma malými syny, z nichž mladší byl několikaměsíční Christoph, byla v roce 1945vypuzena ze zámku Skalka u Lovosic, kde mladá rodina žila, a odjela do Rakouska. Zde, jako uprchlice z Československa,začínala doslova od nuly, nesložila však ruce do klína. Vlastní houževnatostí se postupně vypracovalaaž na vedoucí reklamního oddělení textilní firmy. A to v dobách, kdy ženy zastávaly vedoucí posty jen velmi vzácně. Manželství s umělecky nadaným ale pro život málo praktickým Hugo Damianem, se kterým přivedla na svět ještě dceru a syna, totiž nakonec ztroskotalo.

To vše Eleonore otevřeně líčí ve svých pamětech, které vyšlyv roce 2018 také česky pod názvem Život se nedá plánovat. Osud v pohnutých časech. Jde o mnohdy napínavé vyprávění statečné a ušlechtilé ženy, se kterou se život mnohdy nemazlil, ale ona neztratila víru v to lepší v nás.

Eleonoře přejeme hodně sil a pevné zdravído dalších let!


Jan Oulík

Datum vložení: 11. 5. 2020 21:06
Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2020 21:10
Autor: Správce Webu