Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Noc kostelů 2017

Noc kostelů 2017

Noc kostelů

Podařilo se nám zapojit se do celostátní Noci kostelů. V okolí Plzně se do tohoto projektu zapojilo 20 kostelů, z našeho nejbližšího okolí např. Vícov, Skočice, Dobřany, Letiny. Akce byla pořádána pod záštitou Mons. Tomáše Holuba, plzeňského biskupa. Program v našem kostele sv. Petra a Pavla byl postupně sestavován již během března a dubna, neboť do konce dubna musel být kostel elektronicky přihlášen. S panem farářem jsme se rozhodli do této akce zapojit také žáky z lukavické základní školy, které jsme osobně 26. dubna pozvali a 10. května je pan farář provedl po kostele, aby se mohli inspirovat ke svým pracím. Děti poté psaly a kreslily pod dohledem učitelů. Během cca měsíce vznikaly krásné výtvarné a literární práce, z nichž ocenit tři nejlepší rozhodně nebylo lehké. Nakonec jsme odměnili šest nejlepších bez určeného pořadí: Eliška Bauerová, Eliška Lexová, Milena Kopičková, Adam Krs, David Švajcr a Markéta Šíchová. Drobný dárek od pana faráře dostali i ti žáci, kteří se neumístili. Všichni si zaslouží velkou gratulaci! Akci v 19 hodin zahájil farář P. Peter Hermanovský a předal slovo hudebnímu souboru Lukaváček. Po zhruba půl hodinovém vystoupení následovalo vyhodnocení soutěže a předání cen. Dalším bodem programu byla soutěž pro děti tématicky zaměřená na interiér kostela. Děti soutěžily ve skupinkách a na sedmi zastaveních plnily jednotlivé úkoly. Když vše správně splnily, čekala je sladká odměna. Poté byli všichni přítomní seznámeni s historií kostela a po výkladu následoval poslední bod programu - koncert barokního souboru. Barokní soubor zahrál jak melodie od starých mistrů, tak i moderní skladby. Soubor sklidil obrovské nadšení a byl odměněn dlouhým potleskem. Tato netradiční akce přilákala hodně lidí a to nejen místních, ale i z okolí. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na této akci podíleli. Ráda bych se s vámi rozloučila zprávou od Christopha Schönborna, vídeňského arcibiskupa, který má kořeny svého rodu právě v Dolní Lukavici: "Setkávat se a učit se od sebe navzájem – k tomu nám Noc kostelů každoročně vytváří zvláštní příležitost. Křesťané jsou jako paprsky kola, jehož středem je Ježíš: čím více se k tomuto středu přibližujeme, tím blíže se dostáváme k sobě navzájem. Přeji vám všem, aby tomu tak bylo zejména 9. června. Velmi se raduji, že i letos je v České republice otevřeno tolik kostelů..."

Eva Horová

Datum vložení: 20. 6. 2017 8:13
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2017 8:15