Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Nevelká ves, zvaná dříve Krašovice, v rovinaté poloze nad potokem Lukavicí, asi 5 km severovýchodně od Přeštic.

Původně dvě vsi patřící roku 1239 (duo Krazzawce) kladrubskému klášteru, později splynuly do jednoho celku, dvě jádra jsou dodnes v půdorysu vsi patrná
  • v 16. stol. patřily k Přešticím, bývaly však v zápisném držení, roku 1545 např. Humprechta Markvarta z Hrádku na Řenčích
  • 1578 Michal Španovský z Lisova prodal Krasavce Jáchymu Loubskému z Lub a na Řenčích, Snopoušově a Lukavicích ke Snopoušovům
  • 1623 společně se Snopoušovy patří Krasavce po konfiskaci statku k Dolní Lukavici  
  • 1654 berní rula udává 8 sedláků a 1 drobného hospodáře tzv. zahradníka
  • 1750 zde bylo již 14 hospodářů a 1 kovář v obecní kovárně 
  • 1789 zde stálo 24 domů
  • 1900 zde bylo 29 čp. a 201 obyvatel
 
Zástavba vesnice, zejména dolní náves, je dobře dochována v tradiční podobě zděných statků převážně z 19. století, dochováno je i několik starších roubených objektů. Na návsi při silnici stojí novogotická čtvercová kaple a před ní klasicistní socha sv. Jana Nepomuckého. U silnice do Vodokrt nalezeny r. 1868 pravěké hroby.
 
Krasavce Krasavce "drnkání"