Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vzpomínka na paní učitelku Zdeňku Babkovou (1935-2020)

Vzpomínka na paní učitelku Zdeňku Babkovou (1935-2020)

Narodila se jako Zdeňka Červená 1. října 1935 v Mostě.

                    Její rodiče byli Božena Červená, kuchařka, a Karel Červený, zámečník u Českých drah. Měla ještě sestru Miladu (provdanou Chovancovou). Po dvanáctiletce se zaměřením na pedagogiku, dostala umístěnku do školy do Chudenic. Po nějaké době byla přemístěna do Dolní Lukavice, kde učila do roku 1989, kdy jí bylo 54 let. Odváděla svědomitou práci ve škole i mimo školu. Chodila například s dětmi na bramborové brigády. Paní učitelka byla hodně let třídní učitelkou, ředitelkou a od roku 1966 vedla učitelskou knihovnu. Po vyučování vedla s paní učitelkou Honzíkovou a Polívkovou kroužek dovedných rukou.  Vynikala rovněž v tělesné výchově, zorganizovala kroužek Pohybové hry, nacvičovala spartakiádu a cvičila se ženami. Nacvičovala s dětmi různá pásma např. na Vánoce, vítání občánků, předtančení měšťanská beseda na slavnosti.  Také měla ráda přírodu, chodila s dětmi na pochodová cvičení.  Školní kronika uvádí: „12. června 1969 jsme se žáky všech tříd podnikli tradiční pochodové cvičení, do Krasavec pod Homolku. Se žáky jsme zkoušeli tábornické umění. Žáci si přinesli vlastní stany, které s pomocí svých třídních učitelů postavili a hned se zabydleli.  Byly rozdělány oddílové ohníčky a v kotlících na stojanech vařeny polévky a čaje, opékány uzenky a připravovány další dobroty. Žákům všechno tuze chutnalo. Potom se všichni shromáždili do přírodního amfiteátru, rokliny, kde pod hrušněmi žáci z každé třídy předváděli svá kulturní pásma." Paní učitelka Babková byla též letitou vedoucí dětských letních táborů. Mnozí na ni dodnes vzpomínají. Jezdili po mnohých místech, např. v červenci 1980 byli ve Svojšíně u Stříbra. V 80. letech 20. století jako jiné její kompetence můžeme vyjmenovat správcovství CO, sběr odpadových surovin a bylin, školení Besipu a zdravotníka, pěvecko-recitační kroužek.

                Když odešla v roce 1989 do důchodu, do školy stále docházela.  Suplovala, vedla kroužek dovedných rukou a pokračovala v nacvičování pořadů s dětmi. Ve škole byla vždy velmi oblíbená. Byla také členkou Dámského klubu v Dolní Lukavici a dlouhá léta vedla jejich kroniku. Poslední léta svého života strávila v domově v Plzni, kde 14. prosince 2020 zemřela. Dodnes na ni vzpomíná mnoho žáků a dává ji za vzor svým dětem.

Věnujme jí tichou vzpomínku.

Mgr. Eva Horová

 

Datum vložení: 17. 3. 2021 18:32
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2021 18:35
Autor: Správce Webu