Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kdo to byl Vittorio Giovani Battistoni?

Kdo to byl Vittorio Giovani Battistoni?

Dolnolukavický hřbitov se může pochlubit raritou. Je zde pohřben italský voják.

Narodil se 2. října 1897 ve městě Teolov provincii Padova na severu Itálie. Narukoval do první světové války k 71. pěšímu pluku. 4. července 1917 byl u Ermady zajat a byl v zajateckém táboře v Mauthausenu. Informace o zajatcích v Dolní Lukavici přináší Pamětní kniha obce (na straně 14): „Mimo zraněné vojíny ve zdejší obci ubytováni jsou uprchlíci. Nejprve z Haliče (od 27.11. 1914 do 5.9. 1915), poté uprchlíci vlaští z jižních Tyrol. Ti zde byli v roce 1917 a 1918. Všichni byli ubytováni v místním chudobinci. V červnu 1916 přišli na práci do panského dvora zajatí Rusové. Na našem hřbitově také odpočívá jeden italský zajatec V. G. Battistoni který zemřel 3.5. 1918 v Horní Lukavici, kde byl na práci.“
Kronika Horní Lukavice uvádí: „Na jaře 1918 přišlo do naší obce osm válečných italských zajatců na polní práce. Byli jednotlivě přiděleni rolníkům, kteří o ně žádali.“ Dle vzpomínek paní Barbory Tobrmanové (1903-1984) z Horní Lukavice čp. 41 víme, že Italové, byli na práci i v Dolní Lukavici a učili mladá děvčata italské písničky a počítat. I paní Tobrmanová se tomu nebránila a pochytila nějaká italská slova. Vittorio Giovani Battistoni zemřel 3. května 1918 u Josefa Regnera (čp. 34) v Horní Lukavici. Příčinou smrti bylo dle MUDr. Roubíčka, obvodního lékaře z Přeštic, ochrnutí srdce. Všemu nasvědčovalo dlouhodobé celkové vysílení jeho organismu. Farní kronika Dolní Lukavice se zmiňuje: „Jednadvacetiletý italský zajatec byl pohřben ve čtvrté řadě, hrob číslo 34. – nesmí se kopat!.“  Záznam o úmrtí v matrice uvádí, ženebyl ani zavolán kněz a umírající nebyl zaopatřen. V 90.letech byl jeho hrob obnoven z iniciativy Karla Čiviše z Hradčan čp. 92 a jeho synovce Ladislava Běla z Horní Lukavice čp. 71.  Místo bylo zarostlé a zrezivělá tabulka se jménem vojína  časem odpadla. Někdo jí opřel o hřbitovní zeď opodál. Pan Běl, zručný klempíř, podle původní tabulky zhotovil novou a o hrob se stará dodnes. Sdělil: „Jsem fanda do vojenské historie a tohoto místa mi bylo líto nechat ho v tak zuboženém stavu.“Na podzim 2019 obecní úřad v Dolní Lukavici kontaktovala a následně navštívila paní Maria Pia Verdini z Itálie. Shromažďuje adresy italských zajatců a eviduje jejich hroby. K České republice má vztah, neboť její bývalý manžel má v Horní Lukavici bratrance (pana Karla Hůlu).

Eva Horová

Datum vložení: 23. 1. 2020 20:51
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2020 20:26
Autor: Správce Webu