Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality staré - Slavnost u obnovených památek - svěcení soch

Slavnost u obnovených památek - svěcení soch

V sobotu 30. června 2012 na Dolnolukavicku proběhl slavnostní akt svěcení soch.

svěcení sochy sv. Pavla v Dolní LukaviciSlavnost u obnovených památek
- svěcení soch

V sobotu 30. června 2012 na Dolnolukavicku proběhl slavnostní akt svěcení soch. Vysvěcení se dočkala socha sv. Petra (při výjezdu z Dolní Lukavice směrem na Dnešice), socha sv. Pavla (směr z Dolní Lukavice na Horní Lukavici) a socha sv. Jana Nepomuckého v Krasavcích (před kapličkou). „Akci“ zahájil místostarosta obce pan Jaroslav Šilhánek, poté předal slovo zastupitelce a člence kulturní komise Evě Klepsové. Sochy vysvětil merklínský farář pan Pavel Vodička, který rovněž všem přítomným rozšířil obzory zajímavými informacemi o životě jednotlivých světců.
Svěcení předcházela celá řada jednání, žádostí o dotace atd. Zastupitelstvo Obce Dolní Lukavice se usnesením č. 8 dne 26. 6. 2008 rozhodlo zařadit památky drobné lidové architektury na území Dolní Lukavice mezi prvky kulturního dědictví venkova. Sakrální památky byly zrekonstruovány v letech 2009 – 12 v rámci projsvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého Krasavceektů „Záchrana a obnova prvků drobné venkovské architektury obcí Dolnolukavicka“ a „Odpočinková zákoutí pro všechny generace“. Byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader Programu rozvoje venkova ČR. Sochy: sv. Pavel a sv. Jan Nepomucký byly zrekonstruovány v roce 2009, sv. Petr se obnovy dočkal až v lednu 2011.  Kamenné památky zrekonstruoval MgA. Václav Štochl. Obec Dolní Lukavice vydala k této příležitosti brožuru „Procházka za lukavickými světci“, ve které jsou popsány jednotlivé památky, které byly obnoveny. Brožura je k dostání na obecním úřadě v Dolní Lukavici.

fotogalerie

Slavnost u obnovených památek

Datum vložení: 30. 6. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2012 0:00