Dolní Lukavice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality staré - Kontejner na použitý textil

Kontejner na použitý textil

umístěný u prodejny v Dolní Lukavici

Tříděný odpad - Kontejner na šatstvo

Obec Dolní Lukavice uzavřela smlouvu s firmou REVENGE na umístění kontejneru na použitý textil. Bude stát na stanovišti pro tříděný odpad v DL u prodejny. Spolupráce s diakonií Broumov na pořádání charitativních sbírek nadále potrvá. Je na Vás, kam budete chtít použitý textil odkládat.


Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí jako směsný odpad. Težko se pro něj hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře maximální. Jak u nás doma tak i v zahraničí. V České republice je prakticky jediný sběrač a zpracovatel starého šatstva, který řeší tuto problematiku tímto inovativním způsobem takto komplexně. Komodity tohoto typu sbírá, třídí, recykluje a obchodně realizuje na trzích celého světa.
Kontejner na vytříděné šatstvo - umístěn v Dolní Lukavici u KONZUMUJe to společnost REVENGE a.s., která umísťováním sběrných kontejnerů na šatstvo, boty ve Vašem okolí dává jistotu ekologicky zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového znečištění našeho okolí a to bez dodatečných
finančních požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách.
Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.
Každý den se v našem moderním, třídícím závodě v Boskovicích zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním a zpracováním šatstva i bot. Zpracujeme 400 až 500 tun měsíčně. Z této hromady se podaří část oblečení zachránit, tak aby mohli posloužit svému původnímu účelu, část se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky zhodnocuje.
Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali další krok na cestě správným směrem. 

Společnost REVENGE a.s., Váš partner pro 21. Století

Datum vložení: 24. 1. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2014 0:00