Obsah

#

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       -   Úvodní strana  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celoroční plán školy na rok 2017/2018
 
 

 organizační informace - termíny prázdnin

 

4.9.2017

 

zahájení výuky

 

26. 10. a 27. 10. 2017

 podzimní prázdniny

 23. 12. 2017 -2. 1. 2018

 vánoční prázdniny

 31.1.2018

 ukončení 1. pololetí

 2. 2. 2018

 pololetní prázdniny

19. 2.- 25. 2. 2018

 jarní prázdniny

29. 3. -30. 3. 2018

 velikonoční prázdniny

29. 6. 2018

 konec školního roku

2. 7. 2017 - 31. 8. 2018

 letní prázdniny

 

 

 

zpět nahoru

 

organizační informace - TŘÍDNÍ SCHUZKY

 

21. listopadu 2017 od 16.00 hod.

 

24. 4. 2018 od 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 zpět nahoru

 

 organizační informace - plán akcí

Plán akcí je pouze informativní, o každé akci Vás budeme včas informovat. Rozjednané jsou i další akce, které zde zatím nejsou uvedeny.

Září

 

Slavnostní zahájení šk. roku - 4.9.2017

 

Seznamovací vycházka do přírody- 8.9.2017

Vítání občánků - 27.9.2017

Ředitelské volno - 29.9.2017

 

 

 

 

Říjen

 
 
 

Dopravní hřiště Blovice 

Vítání občánků - 8.10.2017  H. Lukavice

 Podzimní sběrové dny - 16.-18.10.2017

 Drakiáda ZŠ  - 13. 10. 2017

Podzimní prázdniny- 26. a 27. 10. 2017

Halloween - 31.10.2017

 

Listopad

 

 odevzdávání sušených kaštanů a žaludů

 6. - 7. 11. 2017

 

třídní schůzky - 21. 11. 2017

3. 12. 2017

Vítání adventu, rozsvícení vánoč.stromu - Lukaváček

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 
 

 Čert a Mikuláš - nadílka  5.12. 2017

 

koncert Lukaváčku v kostele

Vánoční divadlo - dramatický kroužek

 třídní vánoční besídky 22. 12. 2017

 

 

Leden

 

 Karlovarský skřivánek

školní kolo pěvecké  soutěže 

 

Vysvědčení 31. 1. 2018

 

 

 

 

Únor

 
Pololetní volno 2.2.2018

Masopustní karneval

Jarní prázdniny 19.2. -25.2. 2018

 

 

 

Březen

 

Recitační soutěž - školní kolo 8. 3. 2018

Velikonoční prázdniny 29. -30. 3. 2018

Projekt Velikonoce - třídní akce

 

 

 

Duben

 

Sběrové dny  16. -18. 4. 2018

 

 

 

Třídní schůzky  24. 4. 2018

 

 

Květen

 

 

Dopravní hřiště Blovice

Den Matek  7. - 11. 5. 2018 - třídní besídky

Sportovní den - Atletika Přeštice

Školní výlet

Fotografování tříd

 

 

 

 

Červen

 

 

T-ball

Den hudby - Lukaváček

Zahradní slavnost s přespáním 

26. 6. 2018

 

 

Vysvědčení -   ukončení školního roku 29. 6. 2018

 

 

 

Hlavní  prázdniny 2. 7. 2018 - 31.8.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět nahoru