Obsah

Stránka

  • 1

Eliška Lexová - 1. místo v krajském kole s postupem do celostátního kola v Karlových Varech

Eliška Lexová - 1. místo v krajském kole s postupem do celostátního kola v Karlových Varech

Eliška Lexová - 1. místo,
Lucka Dolejšová - 3. místo.
Obě postupují do celostátního kola v Karlových Varech

Eliška Lexová - 1. místo,
Lucka Dolejšová - 3. místo.
Obě postupují do celostátního kola v Karlových Varech

Vašek Květoň - klavírní doprovod,
Mgr. Naďa Květoňová,
Anežka Hrubá - 14. místo,
David Švajcr

Vašek Květoň - klavírní doprovod,
Mgr. Naďa Květoňová,
Anežka Hrubá - 14. místo,
David Švajcr

Markéta Šíchová - 1. místo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech - kategorie A2-ZUŠ

Markéta Šíchová - 1. místo s postupem do celostátního kola v Karlových Varech - kategorie A2-ZUŠ

 

Markétka s panem učitelem J. Šimůnkem

Markétka s panem učitelem J. Šimůnkem

Karlovy Vary
Lucka - 1. místo
Eliška - čestné uznání

Karlovy Vary
Lucka - 1. místo
Eliška - čestné uznání

Lucka - 1. místo

Lucka - 1. místo

Eliška,Markétka a Lucinka reprezentovaly naší malou školu v Karlových Varech

Eliška,Markétka a Lucinka reprezentovaly naší malou školu v Karlových Varech


Stránka

  • 1