Obsah

Základní certifikát společnosti Scio 

Jsme zapojeni do projektu "EU - peníze školám"

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

ZŠ zpracovává v rámci šablony

I/2 DUMy pro 1.-5. ročník, oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět Český jazyk

V/2 DUMy pro 1.-5. ročník, oblast Ćlověk a jeho svět, předměty Prvouka, Vlastivěda

Veškeré materiály jsou uloženy na společném uložišti ZŠ.

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pg. pracovníkům -

kontakt zslukavice@centrum.cz