Obsah

Stránka

  • 1

Prvňáčci.

Prvňáčci.

2.a 3. ročník

2.a 3. ročník

4. a 5. ročník

4. a 5. ročník

Tomášek byl hrdina.

Tomášek byl hrdina.

Milan se nechal strčit i do pytle.

Milan se nechal strčit i do pytle.

Davídek čertovi zarecitoval.

Davídek čertovi zarecitoval.

Vali stále s úsměvem.

Vali stále s úsměvem.

Nejstarší v houfu s čertem.

Nejstarší v houfu s čertem.

Poslední chvilky před odchodem do Pekla.

Poslední chvilky před odchodem do Pekla.

Kamča se chlubí se žákovskou...

Kamča se chlubí se žákovskou...

Tak ahoj za rok....

Tak ahoj za rok....


Stránka

  • 1