Obsah

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ LUKAVICE,

OKRES PLZEŇ – JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dolní Lukavice 56, 334 44 Dolní Lukavice

  čj. 27/17/ZŠ                                                                                v Dolní Lukavici 5. 5. 2017

 

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápis do 1. ročníku ZŠ dne 6. 4. 2017

 

Pro školní rok 2017/2018

 

b y l o   p ř i j a t o

 

k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 14 dětí s těmito registračními čísly:

 

 

01/17

02/17

03/17

04/17

05/17

06/17

07/17

08/17

10/17

11/17

13/17

14/17

15/17

16/17

 

                                                                                      

                                                                                                Mgr. Ivana Kvíderová

                                                                                                ředitelka školy

__________________________________

 

AKCE NA KVĚTEN

 

22.5. Školní výlet Újezd nade Mží (1. a 2. ročník)

______________________

23.5. Soutěž "Malý záchranář" Přeštice (4. roč. dopoledne)

______________________

26.5. Divadlo Alfa Plzeň

(1. a 2. ročník)

______________________

26.5. Divadlo Malá scéna Plzeň (3. - 5. ročník)

______________________

 

Termíny kurzu "Základy kresby"

pod vedením pana malíře Milana Kasla

POZOR ZMĚNA

hodina 26.5. se ruší - náhradní poslední hodina bude 9.6.2017

pátek 13.30 - 15.00 hod.

 

________________________________