Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ LUKAVICE,

OKRES PLZEŇ – JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dolní Lukavice 56, 334 44 Dolní Lukavice

Č.j.: 53/17/ZŠ

R o z h o d n u t í

o   p ř i j e t í

 

k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Dolní Lukavici k 1. 9. 2017


Ředitelka Základní školy a mateřské školy Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih, rozhodla              v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolní Lukavice, okr. Plzeň-jih.

Registrační čísla přijatých dětí:

 

  1/17

  3/17

  5/17

  7/17

10/17

11/17

12/17

13/17

14/17

15/17

16/17

17/17

18/17

21/17

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ si mohou vyzvednout zákonní zástupci (zmocněnci) osobně v budově ZŠ v pondělí 12. 6. 2017 v době od 13,15 do 15,00 hodin (změna oproti avizovanému času).

 

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se zákonným zástupcům vydává jen na jejich žádost.

Datum zveřejnění: 9. 6. 2017                                                                                   Mgr. Ivana Kvíderová

                                                                                                                                  ředitelka školy

-____________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ LUKAVICE,

OKRES PLZEŇ – JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dolní Lukavice 56, 334 44 Dolní Lukavice

  čj. 27/17/ZŠ                                                                                v Dolní Lukavici 5. 5. 2017

 

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápis do 1. ročníku ZŠ dne 6. 4. 2017

 

Pro školní rok 2017/2018

 

b y l o   p ř i j a t o

 

k základnímu vzdělávání do 1. ročníku 14 dětí s těmito registračními čísly:

 

 

01/17

02/17

03/17

04/17

05/17

06/17

07/17

08/17

10/17

11/17

13/17

14/17

15/17

16/17

 

                                                                                    

                                                                                                Mgr. Ivana Kvíderová

                                                                                                ředitelka školy

__________________________________