Obsah

Informace starosty obce

Typ: ostatní
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás oslovit v závěru letošního roku 2018 jako opětovně zvolený starosta.

     Velmi si vážím důvěry těch z vás, kteří o mém pokračování ve  funkci rozhodli svými hlasy v komunálních volbách (324 ze 443, kteří volili) a rovněž svým osobním přáním, abych ve funkci pokračoval i poté, co jsem oznámil, že post starosty už nebudu nadále zastávat. Nebyl jsem ani v čele kandidátní listiny. Již při jejím zaregistrování bylo jasné, že ani její lídr, ani nikdo další z kandidátů SNK DL nechce funkci starosty vykonávat. Vzhledem k tomu, že ani z druhé kandidátní listiny nevzešel návrh na starostu, stáli jsme po volbách před rozhodnutím, jak situaci řešit. Pokud jsme nechtěli dopustit, aby se stalo to samé jako např. v Horšicích či Nezdicích a ztratit kontinuitu práce pro obec jejím dočasným řízením prostřednictvím státního úředníka, nezbývalo mi nic jiného než slevit ze svého osobního pohodlí a přehodnotit své rozhodnutí.  Vyhověl jsem přání voličů, kolegů a odložil svoji vizi klidného života na neurčito.

     Z přiložených výsledků voleb uvnitř listu lze vyčíst, že svým věkem poněkud převyšuji věkový průměr 41 let. Doufám tedy, že mně v 5. volebním období bude dopřáno dostatek sil a zdraví, čímž jsem přijetí funkce podmínil. Další mojí podmínkou při obměně pěti zastupitelů bylo vytvoření pracovitého a férového kolektivu, kde nikdo nebude prosazovat své osobní zájmy a ambice. Jako svého zástupce jsem navrhl Michala Böhma, kterého jsem na OÚ přivedl před 12 lety. Pokud bude této funkci ochoten obětovat dostatek času, má po zapracování a získání dalších zkušeností předpoklady a zejména ekonomické znalosti pro její úspěšné plnění. Zastupitelé obce můj návrh akceptovali.

     Práce zastupitelstva se nadějně rozbíhá. Je připraven návrh rozpočtu na r. 2019, dlouhodobý výhled a strategický rozvojový plán obce. V něm jsou pro nejbližší období stanoveny dvě priority:

- zahájení prací na novém územním plánu (tím jsem pověřen já)

- rekonstrukce budovy obecního úřadu (tím je pověřen místostarosta)

Pokud nechceme polevit v dosud nastaveném tempu, je ale nutno souběžně pracovat i na dalších přijatých cílech: projektování rekonstrukce komunikací a výstavbě chodníků v DL a Krasavcích, chystané rekonstrukci veřejného osvětlení v Krasavcích, projektování úpravy veřejných prostranství, dotáhnout připojení občanů na vybudovanou splaškovou kanalizaci, zpracování podkladů pro žádosti o dotace, zajistit chod OÚ, ZŠ a MŠ …. Stanovených úkolů je mnoho. Záleží také na ochotě zastupitelů aktivně se do jejich plnění zapojit. K tomu je však zapotřebí hodně odborných znalostí a zejména hodně času. Ten je asi pro všechny limitující. Zůstat pouze v rovině rétorické, co a jak by se mělo udělat, obci nic nepřinese.

     Přejme si, aby se naše obec nadále rozvíjela nejen technickou infrastrukturou a počtem obyvatel, ale i dobrými vztahy mezi nimi. Jednou z priorit zastupitelstva je podpora spolkové, sportovní a zájmové činnosti, kde se pro to mohou vytvářet podmínky.

     Krásné Vánoce, veselý závěr roku, hodně zdraví, štěstí a vzájemné tolerance  Vám do dalšího roku přeje                          

Vítězslav Opálko, starosta obce


Vytvořeno: 26. 12. 2018
Poslední aktualizace: 26. 12. 2018 20:37
Autor: Správce Webu