Obsah

 

Třídíme odpad - Odkaz ZDE


Informace občanům ohledně kontrol technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

31.10.2016:

Vzhledem k častým dotazům ohledně povinnosti zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu kotlů v domácnostech, zasílám následující informace pro potřeby Vaše a hlavně občanů, které, v rámci možností, na tyto povinnosti upozorněte. Uvedené povinnosti se týkají zdrojů tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak i zdrojů umístěných v nemovitostech určených pro podnikání.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,

je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu prostřednictvím odborně způsobilé osoby nejpozději do 31. prosince 2016 (viz § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší).

Další podrobnosti pro občany na

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/14807-termin-pro-povinne-revize-kotlu-na-tuha-paliva-se-priblizil-kde-najit-topenare

http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx

Odkaz na Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

 


Kotlíková dotace

18.7.2016:

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4969/16 ze dne 27. 6. 2016 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 19. 9. 2016, 8:00 hod do 16. 12. 2016, 14:00 hod

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlaseni-dotacniho-titulu-porizeni-ekologickeho-vytapeni-v-domacnostech-i2

Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ ke stažení ZDE

Upozorňujeme, že k podání žádosti není nutné mít uzavřenu smlouvu o dílo na výměnu kotle, jak nepravdivě informují obchodní zástupci spol. ENBRA, kteří v obci prováděli prodejní kampaň.

  

Informační semináře ke kotlíkovým dotacím

Dne 15. prosince 2015 byla vyhlášena výzva na podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva – konkrétní podmínky na odkazu http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/vyzvy-0

Obec Dolní Lukavice je připravena i nadále poskytovat svým občanům finanční příspěvek na výměnu kotlů v návaznosti na dotační programy Plzeňského kraje a Státního fondu pro životní prostředí(informace ke stažení zde). Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva na území obce.

kotle+kotle2

Vloženo 27.8.2015


Pálení biologického odpadu

Paleni_1Paleni_2