Obsah

Žádosti a formuláře ke stažení 

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (stáhnout.pdf).

Žádost  o poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod s akumulační nádrží (stáhnout.pdf).

Žádost  o poskytnutí finančního příspěvku na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za nízkoemisní (stáhnout.pdf).

Žádost o pronájem klubovny (zde ke stažení).