Obsah

Stránka

  • 1

Celostátní kolo Vesnice roku 2010

V letošním roce se naše obec podruhé přihlásila do soutěže Vesnice roku.

18. 8. 2010 Zobrazit více

Zajistili jsme v roce 2009:

Opravy majetku obce
Rozšířili jsme majetek obce
Narovnání majetkoprávních vztahů
Nadstandardní aktivity
V oblasti životní prostředí

2. 2. 2010 Zobrazit více

Žádost o poskytnutí dotace na  PD "rekonstrukce ČOV Dolní Lukavice" ke stavebnímu povolení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci čistírny odpadních vod ...

2. 2. 2010 Zobrazit více

Žádost o poskytnutí dotace na PD "odkanalizování obce Lišice" k územnímu řízení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na odkanalizování obce Lišice...

1. 2. 2010 Zobrazit více

Kultura za poslední volební období

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách....


 

Kultura za poslední volební období

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách. Centrem konání kulturních akcí byla převážně Dolní Lukavice, avšak během tohoto volebního období se podařilo probudit kulturní aktivity občanů také hlavně ve Snopoušovech a v Lišicích. Přes Snopoušovy byl veden v r. 2004 první turistický pochod „Za krásami Lukavicka“. Perníková bába alias Jindřiška Kaslová ze Snopoušov tehdy nabídla pomoc a rozdávala na trase dětem i dospělým perníčky. Od té doby se Snopoušovy těší velké oblibě dětí i dospělých. Hezké kulturní akce připravuje právě Jindra Kaslová ve spolupráci s manž. Kučerovými, snopoušovskými hasiči, pomáhají i starší občané, převážně pan Zdeněk Kastner a Josef Kasl. V Lišicích se o kulturu stará pan František Pouba svými akcemi na rybníku, aktivní jsou také myslivci. V Krasavcích na popud a za velkého úsilí Karla Kvídery a dalších kulturních nadšenců došlo k opravě kapličky na návsi, Karel Kvídera opravil boží muka při cestě z Krasavec na Snopoušovy a jeho zásluhou se také konal první sraz rodáků v Krasavcích v r. 2003. Při akcích pořádaných kulturní komisí v Dolní Lukavici pomáhali částečně také hasiči, myslivci, chovatelé, rybáři, sokolové, základní škola a mateřská škola, Dámský klub a řada jednotlivců.


Kulturní komise obce Dolní Lukavice uspořádala v roce 2003 celkem 15 akcí,
a roce 2004 celkem 20 akcí,
a roce 2005 celkem 24 akcí
a do 21. října 2006 27 akcí.


Kromě pravidelně každoročně se konajících akcí jako je dětský maškarní bál, velikonoční a vánoční posezení pro ženy, setkání důchodců, Den dětí, Den hudby, vítání občánků, Haydnovy hudební slavnosti, vítání prvňáčků a loučení se žáky 5. tříd ZŠ, se konaly další akce. V rámci přednáškového cyklu „Lukavická cetománie“ se uskutečnilo několik přednášek
o cizích zemích, zpestřených videozáznamy, fotografiemi a také tombolou. Oblíbené byly zájezdy: za historickými památkami (v r. 2005 klášter Kladruby, 2006 zámek Nebílovy), zájezd na výstavu květin do Čimelic v r. 2004, zájezd na Mrákovskou hyjtu v r. 2006, pravidelné každoroční autobusové zájezdy na divadelní představení c. k. Divadla Pluta a Divadla J. K. Tyla v Plzni (celkem 8 zájezdů na profesionální scénu, 1 zájezd na ochotnické divadlo do Kladrub). Divadlo přijelo několikrát i k nám do obce. Jednalo se o představení pro děti v rámci dětského dne v r. 2005 „Otesánek“ v podání herců divadla Kašpar a v r. 2006 divadelní představení „Z deníku kocoura Modroočka“ v podání herců divadla J. K. Tyla v rámci Lukavických kulturních slavností, dále přijelo kabaretní divadlo c. k. Pluto z Plzně s pořadem „Křeslo pro hosta“ v r. 2005, v témže roce v rámci akce „Lukavické radovánky“ u nás účinkovali lužanští ochotníci s pořadem „Od vesnice k vesnici“. Hojně navštívenou akcí byl také jarmark řemesel a lidového umění konaný v rámci Lukavického kulturního léta
v r. 2006, vystoupení mrákovských dudáků a přehlídka koní lukavických chovatelů také v rámci této akce. Přehlídka koní by se v obci měla stát tradicí - koně jsou naší chloubou a jejich majitelé a chovatelé jsou vstřícní a báječní lidé. Pěknou návštěvností se mohou pochlubit také výstavy pořádané kulturní komisí obce – „Staročeské Vánoce“ v r. 2004 a 2005 a dvě výstavy modelů p. Jindry konané během r. 2005. Historie obce byla přiblížena na přednášce „Z historie obce“ konané v r. 2006. 
Z největších a nejvíce navštěvovaných akcí pořádaných obcí nelze opomenout každoroční Haydnovy hudební slavnosti, první setkání lukavických rodáků v srpnu r. 2004, Mikulášské slavnosti v r. 2004 a 2005, Lukavický masopust v r. 2006, Lukavické kulturní léto v r. 2006, Putování za pohádkovými bytostmi ve Snopoušovech v r. 2005 a 2006 a také pochody „Za krásami Lukavicka“.
Kulturní komisi se podařilo vzkřísit některé lidové venkovské tradice jako právě Masopust, jarmarky, předvádění řemesel a lidového umění, přiblížení oslav velkých náboženských svátků prostřednictvím posezení pro ženy i Mikulášských slavností, poznávání Dolnolukavicka prostřednictvím pochodů .
Organizační úsilí bylo ve většině případů zúročeno pěknou účastní na akcích, malou účastí byly poznamenány snad jen poslední 2 akce letošního roku – zářijový pochod „Za krásami Lukavicka“ (30 účastníků včetně dětí) a Lukavické radovánky (celkem za obě představení jen 71 zúčastněných). Účastníci akcí byli převážně středního a staršího věku a také děti. Na akcích chybí mládež a mladí lidé. 
 

V. Klepsová 


1. 12. 2006 Zobrazit méně

Obec Dolní Lukavice prožívá nebývalý rozvoj

Zastupitelstvu DL se postupně daří dokončovat investiční akce na velikost obce neobvyklého rozsahu. (cca 50 mil.)...

9. 11. 2006 Zobrazit více

Hřbitovní poplatky

S téměř čtyřletým zpožděním se nám podařilo započít uvádět do praxe zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví. V souladu s tímto zákonem byl přeměřen celý hřbitov i jednotlivé hroby, zastupitelstvo schválilo ceník hřbitovních poplatk

3. 11. 2006 Zobrazit více

Stránka

  • 1