Obsah

Stránka

  • 1

Celostátní kolo Vesnice roku 2010

V letošním roce se naše obec podruhé přihlásila do soutěže Vesnice roku.

18. 8. 2010 Zobrazit více

Zajistili jsme v roce 2009:

Opravy majetku obce
Rozšířili jsme majetek obce
Narovnání majetkoprávních vztahů
Nadstandardní aktivity
V oblasti životní prostředí

2. 2. 2010 Zobrazit více

Žádost o poskytnutí dotace na  PD "rekonstrukce ČOV Dolní Lukavice" ke stavebnímu povolení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci čistírny odpadních vod ...

2. 2. 2010 Zobrazit více

Žádost o poskytnutí dotace na PD "odkanalizování obce Lišice" k územnímu řízení

Obec Dolní Lukavice podala v lednu 2010 na odbor životního prostředí KÚ PK žádost o poskytnutí finanční dotace na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na odkanalizování obce Lišice...

1. 2. 2010 Zobrazit více

Kultura za poslední volební období

Co udělala Obec Dolní Lukavice v oblasti kultury?

Nové zastupitelstvo se prostřednictvím kulturní komise chopilo organizování kulturních akcí již v roce 2002 po listopadových volbách....

1. 12. 2006 Zobrazit více

Obec Dolní Lukavice prožívá nebývalý rozvoj

Zastupitelstvu DL se postupně daří dokončovat investiční akce na velikost obce neobvyklého rozsahu. (cca 50 mil.)...

9. 11. 2006 Zobrazit více

Hřbitovní poplatky

S téměř čtyřletým zpožděním se nám podařilo započít uvádět do praxe zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví. V souladu s tímto zákonem byl přeměřen celý hřbitov i jednotlivé hroby, zastupitelstvo schválilo ceník hřbitovních poplatk

Hřbitovní poplatky

S téměř čtyřletým zpožděním se nám podařilo započít uvádět do praxe zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví. V souladu s tímto zákonem byl přeměřen celý hřbitov i jednotlivé hroby, zastupitelstvo schválilo ceník hřbitovních poplatků. Jejich výpočet byl proveden průměrem skutečných nákladů za poslední 3 roky, část nákladů samozřejmě hradí obec ze svého rozpočtu. Bohužel se nám nepodařilo přimět obec Chlumčany , aby se za občany Hradčan finančně na údržbě našeho hřbitova podílela. Ačkoliv má obec Horní Lukavice za povinnost po svém osamostatnění zajistit pro své občany pohřebiště nebo uzavřít dohodu s jinou obcí, na návrh dohody naší obce s požadovanou roční částkou 7.000,- Kč na údržbu a provoz hřbitova tamní zastupitelstvo ani neodpovědělo. V roce 2003 nám však obec Horní Lukavice na naši žádost přispělo částkou 10 000,-Kč za předchozí roky.
V současné době ekonomka obce paní Kastnerová zpracovává nové nájemní smlouvy ke všem 460 hrobům. Veškeré poplatky jsou vztažené ke skutečné velikosti jednotlivých hrobů. Nepochybuji o tom, že po doručení smluv jednotlivým uživatelům nás nikdo nebude chválit, obzvláště ne ti, kdo mají hroby o velké výměře. Pro ilustraci uvádím několik čísel:
- průměrná cena nájmu a služeb na 1 rok je 98,-Kč z jednoho hrobu (36 Kč/m2)
- vývoz jednoho kontejneru s odpady ze hřbitova stojí průměrně kolem 4.000,- Kč
- za rok vyndáme z kontejneru průměrně 5 lednic, 4 gauče, 20 matrací ….
- hrobů je celkem 460, tj. 920 smluv ( každá 2x), na výšku měli 175 cm
- počet listů papíru na smlouvy a průvodní dopis : 5 060 ks
- cena kopírování : 4 048 Kč
- dle zákona se musí doručit smlouvy proti podpisu – cena dopisu na doručenky cca 30,- Kč,celkem tedy 13 800,-, proto Vám budou většinou doručeny osobně.
- počítačový program pro evidenci hřbitova: 4 800 Kč
- literatura pro aplikaci legislativy – 680,- Kč
- nová vývěska na hřbitov cca 6.000,- Kč (je objednaná)
- uložení 460 dat do evidence (jméno, narození, adresa, č.hrobu, rozměr,výše poplatku, datum platby, spolumajitel …..)
- zahájit 19 správních řízení o zrušení neudržovaných hrobů
- 400 x odpovědět občanům na dotaz, telefonát
- 400 x si nechat vynadat, že takhle drahý to nikdy nebylo (nenadávejte prosím účetním, výši poplatků schvaluje zastupitelstvo dle zákona o pohřebnictví)

V závěru velmi děkuji těm, kteří mně pomohli problematiku pohřebnictví dotáhnout do konce: ing. Zdeněku Kotovi – hřbitovní řád, legislativa, panu Kaslovi ze Snopoušov – nastudování aktuální legislativy, manželům Kaslovým ze Snopoušov – přeměření hrobů, doručování smluv, paní Kastnerové – zpracování smluv, Veronice Volákové – uložení dat do počítače, panu Josefu Netrvalovi - průběžný dohled nad stavem hřbitova, St. Vokáčovi – převzetí funkce správce hřbitova po marně vyhlášeném výběrovém řízení, mladým hasičům za provedenou brigádu, panu Peťakovi a St. Vokáčovi – oprava hřbitova v loňském roce, p.Burdovi za nezištné zajištění obnovy nápisu na vchodu, zastupitelům za podporu při realizaci toho všeho…

starosta obce


3. 11. 2006 Zobrazit méně

Stránka

  • 1