Obsah

Výroční zpráva za rok 2016

o činnosti obce Dolní Lukavice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

   1.podle § 18 odst. 1 písm. a)

      - počet podaných žádostí o informace: 2

      - počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

   2. podle § 18 odst. 1 písm. b)

      - počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

   3. podle § 18 odst. 1 písm. c)

     Opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjetk vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl vydán.

   4. podle § 18 odst. 1 písm. d)

      Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: výhradní licence nebyly poskytnuty.

   5. podle § 18 odst. 1 písm. e)

      Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

   6. podle § 18 odst 1 písm. f)

     Další ifnormace vzahutjící se k uplatňování tohtot zákona: nebyly poskytnuty žádné další informace.

Vítězslav Opálko, starosta obce

_______________________________________________________________________

Výroční zpráva za rok 2015

o činnosti obce Dolní Lukavice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

  1.podle § 18 odst. 1 písm. a)

      - počet podaných žádostí o informace: 1

      - počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

   2. podle § 18 odst. 1 písm. b)

      - počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

   3. podle § 18 odst. 1 písm. c)

     Opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjetk vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl vydán.

   4. podle § 18 odst. 1 písm. d)

      Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: výhradní licence nebyly poskytnuty.

   5. podle § 18 odst. 1 písm. e)

      Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

   6. podle § 18 odst 1 písm. f)

     Další ifnormace vzahutjící se k uplatňování tohtot zákona: nebyly poskytnuty žádné další informace.

Vítězslav Opálko, starosta obce

_______________________________________________________________________

Výroční zpráva za rok 2014

o činnosti obce Dolní Lukavice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

  1.podle § 18 odst. 1 písm. a)

      - počet podaných žádostí o informace: 1

      - počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

   2. podle § 18 odst. 1 písm. b)

      - počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

   3. podle § 18 odst. 1 písm. c)

     Opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjetk vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl vydán.

   4. podle § 18 odst. 1 písm. d)

      Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: výhradní licence nebyly poskytnuty.

   5. podle § 18 odst. 1 písm. e)

      Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

   6. podle § 18 odst 1 písm. f)

     Další ifnormace vzahutjící se k uplatňování tohtot zákona: nebyly poskytnuty žádné další informace.

Vítězslav Opálko, starosta obce

_______________________________________________________________________

Výroční zpráva za rok 2013

o činnosti obce Dolní Lukavice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

  1.podle § 18 odst. 1 písm. a)

      - počet podaných žádostí o informace: 1

      - počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

   2. podle § 18 odst. 1 písm. b)

      - počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

   3. podle § 18 odst. 1 písm. c)

     Opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjetk vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:  žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl vydán.

   4. podle § 18 odst. 1 písm. d)

      Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: výhradní licence nebyly poskytnuty.

   5. podle § 18 odst. 1 písm. e)

      Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

   6. podle § 18 odst 1 písm. f)

     Další ifnormace vzahutjící se k uplatňování tohtot zákona: nebyly poskytnuty žádné další informace.

Vítězslav Opálko, starosta obce

_______________________________________________________________________

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Dolní Lukavici výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2012. 

a) během roku 2012 byla podána písemná žádost o informaci - 2

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Vítězslav Opálko, starosta obce 


Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Dolní Lukavici výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2011. 

a) během roku 2011 nebyla podána písemná žádost o informaci

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Vítězslav Opálko, starosta obce 


Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Dolní Lukavici výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2010. 

a) během roku 2010 nebyla podána písemná žádost o informaci

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Vítězslav Opálko, starosta obce


Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Dolní Lukavici výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2009. 

a) během roku 2009 nebyla podána písemná žádost o informaci.

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Vítězslav Opálko, starosta obce


Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Dolní Lukavici výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2008. 

a) během roku 2008 nebyla podána písemná žádost o informaci.

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Vítězslav Opálko, starosta obce


Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Dolní Lukavici výroční zprávu o plnění zákona za předcházející kalendářní rok, t.j. rok 2007. 

a) během roku 2007 nebyla podána písemná žádost o informaci.

b) nebyly podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Vítězslav Opálko, starosta obce