Obsah

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce - 9 člené

  • kontrolní výbor - 3 členové
  • finanční výbor - 3 členové

 

Obecní úřad

  • ekonomický úsek

 

Příspěvkové organizace zřizované obcí

  • ZŠ a MŠ Dolní Lukavice

 

užitečný odkaz: kontakty na členy zastupitelstva