Navigace

Obsah

Svatý Jan Nepomucký - Lišice

Sv. Jan Nepomuckého (1340 – 1393) poznáme snadno na první pohled: kněz v rochetě a biretem s pěti hvězdami kolem hlavy, držící v náručí krucifix a případně ještě palmu. Ta je symbolem vítězství, pět hvězd zase připomíná legendu, podle níž našli rybáři ve Vltavě jeho mrtvé tělo. Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových a pět liter slova TACUI (mlčel jsem), které společně s prstem před ústy připomíná zachování zpovědního tajemství. Sv. Jan Nepomucký se stal typickým barokním světcem, velmi často tesaným z kamene nebo vyřezávaným ze dřeva. Nejslavnější socha sv. Jana z konce 17. stol. stojí na pražském Karlově mostě. Byl také častým námětem svatých obrázků a sošek, které si lidé kupovali na poutích jako památku a k ochraně svých domovů.

Socha tohoto světce se nachází u lišického mlýna. Socha byla vyrobena z pískovce. V současnosti je volnou rekonstrukcí, která však respektuje dochovaný originál a svým charakterem je přizpůsobena tak, aby nepůsobila rušivě a aby dojem ze sochařského díla byl celistvý.  Původně u sochy byla ještě nápisová deska, která je ztracenou součástí díla. Po této desce nám na architektuře pod sochou zbyl jen prázdný otvor. Socha byla obnovena v roce 2009.
 

původní stav instalace Dokončené terénní úpravy s lavičkou
Původní stav Instalace sochy Dokončené terénní úpravy
s lavičkou
     
 Opravená socha  SZIF  
Opravená socha