Navigace

Obsah

Zpět

Strategický rozvojový plán obce Dolní Lukavice, aktualizace č.1

Strategický rozvojový plán  obce Dolní Lukavice , aktualizace č.1

 

Tento dokument je aktualizací „Strategického plánu Obce Dolní Lukavice“ schváleného dne  11. prosince 2014. Tato aktualizace č. 1 postihuje období až do roku 2022. Důvodem tohoto rozhodnutí je předpokládaný termín voleb do obecního zastupitelstva v říjnu roku 2022. Aktualizace by tedy měla postihnout cele funkční období současného zastupitelstva obce. Nové zastupitelstvo by mělo následně po volbách v roce 2022 sestavit a schválit nový komplexní strategický dokument na své funkční období.

 

Cílem této aktualizace je doplnění jednotlivých kapitol, akcí a stanovení si priorit v jednotlivých oblastech rozvoje naší obce pro roky 2018 – 2022.  Uvedený termín je vždy zamýšleným termínem zahájení prací na akci, náklady jsou stanoveny orientačně  odhadem. Skutečné náklady se budou odvíjet ze zpracované projektové dokumentace,  podle cenových nabídek nebo na základě vyhodnocení veřejné zakázky – dle rozsahu díla.

 

Doprava a technická infrastruktura

 • zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí (DUR) pro výstavbu chodníků a rekonstrukci komunikací III tř. v Dolní Lukavici   ve spolupráci s Plz. krajem v úseku směr Krasavce a Dnešice,  2019 – 2022, 200.000 Kč
 • výkup pozemků a zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí (DUR) pro výstavbu chodníků  v Dolní Lukavici  v úseku směr hřbitov,   2019 – 2022, 200.000 Kč
 • zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí (DUR) pro výstavbu chodníku a rekonstrukci místní komunikace v Dolní Lukavici  v úseku budova ZŠ – kostel,  2019 – 20, 40.000 Kč
 • realizace výstavby chodníku a rekonstrukce místní komunikace v Dolní Lukavici  v úseku budova ZŠ – kostel,  2021, 900.000 Kč, z dotace nebo rozpočtu obce
 • zajištění projektové dokumentace a územního rozhodnutí (DUR) pro výstavbu chodníku v Krasavcích od kapličky k čp.33, 2020, 30.000 Kč
 • zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení (DSP) pro výstavbu chodníku v Krasavcích od kapličky k čp.33, 2021, 30.000 Kč
 • zajištění realizace  výstavby chodníku v Krasavcích od kapličky k čp.33, 2022, 500.000 Kč
 • zajištění projektové dokumentace, územního souhlasu a realizace rekonstrukce veřejného osvětlení v Krasavcích a částečně ve Snopoušovech,  1 mil Kč, 2019 – 2022
 • opravy a údržba autobusových čekáren, trvale, 6.000/rok
 • protipovodňová opatření na drobných tocích - čištění a údržba vodotečí, trvale, 300.000 Kč ročně z rozpočtu obce
 • zimní údržba místních komunikací a chodníků – trvale, 250.000 Kč ročně
 • úprava odvodnění, rekonstrukce komunikace, výstavba chodníku v Dolní Lukavici   v úseku budova ZŠ – kostel,  2020,  800.000 Kč z dotace, event. z rozpočtu obce

Životní prostředí

 • rekonstrukce čerpací stanice splaškové kanalizace  na ČOV v Dolní Lukavici – 2019, 220.000  Kč z fondu rozvoje a obnovy vodohosp. infrastruktury
 • vyplácení finančních příspěvků na výstavbu domácích ČOV, max. 30.000 Kč/1 RD, do odvolání, financování  z rozpočtu obce, celkem 360.000 Kč ročně – ukončení 31.12. 2020
 • vyplácení příspěvků na výměnu kotlů dle podmínek SFŽP, 10.000 Kč /1 byt, do odvolání, financování  z rozpočtu obce, 200.000 Kč ročně, ukončení 31.12. 2020
 • likvidace černých skládek, trvale, 50.000 Kč/rok z rozpočtu obce
 • organizace sběru nebezpečných odpadů 2 x ročně ve spolupráci se Svazkem obcí se sídl. ve Štěnovicích – 25.000 ročně z rozpočtu obce

 

Veřejná zeleň

 • zakoupení křovinořezu + další techniky na údržbu zeleně, dlouhodobě,    150.000 Kč -  vlastní zdroje

 • zakoupení samozavlažovacích květinových mís na sloupy veřejného osvětlení a květinových mís, 2019 – 2020, 250.000 Kč/rok z rozpočtu obce

 • stabilizace veřejné zeleně ve všech obcích – trvale, rozpočet 500. 000 Kč ročně        z rozpočtu obce

 

Údržba kulturních památek

 • periodicky, 30 000 Kč ročně z rozpočtu obce

 

Požární jednotka obce + SDH 100.000 ročně z rozpočtu obce

 • udržování akceschopnosti požární techniky a vybavení, trvale
 • údržba hasičských zbrojnic
 • podpora účasti a organizace soutěží v požárním sportu
 • zakoupení nového dopravního automobilu s nákladním požárním vlekem pro výjezdovou jednotku SDH, 2019, 1.250.000 Kč – v případě získání dotace

 

Podpora spolkové a zájmové činnosti

 • schválení pravidel pro finanční podporu spolkových a sportovních organizací působících ve správním území obce
 • vyčlenit v rozpočtu 200.000 Kč ročně - trvale

 

Kulturní zařízení,  organizace kulturních akcí

 • podpora kulturních akcí dle aktuálního ročního plánu
 • spolupráce na přípravách a pořádání setkání rodáků v jednotlivých obcích

 

Územní rozvoj

 • zajištění zpracování nového územního plánu pro celé správní území obce, zahájení fáze „průzkumy a rozbory“  v r. 2019, 600.000 Kč, z části z dotace, nebo z rozpočtu obce

 

Občanská vybavenost

 • rekonstrukce střechy budovy klubovny včetně zateplení, 400.000 Kč – v případě získání dotace + z rozpočtu obce
 • rekonstrukce budovy OÚ DL čp. 134, realizace 2019 – 20, odhad nákladů 4 mil. , financ z dotace + rozpočet obce, nebo z rozpočtu obce
 • stěhování OÚ v rámci rekonstrukce budovy, nové vybavení po rekonstrukci 2020, 600.000 Kč, z rozpočtu obce
 • realizace stavebních úprav ve stávajícím bytu v budově Mateřské školy – objekt čp. 199 pro rozšíření prostoru jídelny ZŠ a zvětšení kapacity MŠ, odhad nákladů 2 mil. Kč
 • zhotovení PD + územní souhlas k realizaci volnočasového areálu v Lišicích, 2020, 35.000 Kč z rozpočtu obce
 • modernizace sportoviště v areálu ZŠ, 2020, 1.000.000 – v případě získání dotace
 • zhotovení studie na úpravu veřejného prostranství v Dolní Lukavici p.p.č. 731/2, 731/3, 731/5 – 2019, 30.000 Kč, z rozpočtu obce
 • zhotovení projektové dokumentace  + územní souhlas na úpravu veřejného prostranství v Dolní Lukavici p.p.č. 731/2, 731/3, 731/5 – 2020, 100.000 Kč z rozpočtu obce
 • realizace úprav veřejného prostranství v Dolní Lukavici p.p.č. 731/2, 731/3, 731/5 – 2021, 500.000 Kč , v případě získání dotace na spolufinancování

 

Schváleno zastupitelstvem obce Dolní Lukavice dne 12.12. 2018

Vyvěšeno: 10. 6. 2019

Datum sejmutí: 30. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět