Navigace

Obsah

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vláedy č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Při podání žádosti o podání informace bude občan seznámen s předpokládanou cenou za podané informace která nepřesáhne uvedené částky.

Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.

- na pořízení 1 strany výtisku A4 Kč 2,00
- na pořízení 1 strany kopie A4 Kč 2,50
- náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty

Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci :
- do jedné hodiny práce Kč 100,--
- za každou započatou 1/4 hodinu práce Kč 25,--.