Navigace

Obsah

 

ŽÁDOST   o  informaci

 

 

Obec Dolní Lukavice/Obecní úřad Dolní Lukavice

                                                                                                                                                k rukám .........................................................................

                                                                                                                                                 Dolní Lukavice čp. 134, 334 44 Dolní Lukavice

 

 

  Žadatel:

 Jméno a příjmení:                ..................................................................................

 Adresa                                 ..................................................................................

Věc:                                      ...................................................................................

Text žádosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolní Lukavici dne .............................................                    

Podpis: ...............................................