Navigace

Obsah

Obec Dolní Lukavice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samorpávný celek dle č. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost ocí je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem MV ČR.