Navigace

Obsah

Letecký snímek Snopoušovy
Rodáci ve Snopoušovech

 
Historicky první setkání rodáků se konalo 19. července ve Snopoušovech. Již od rána se sjížděli do kulturní domu se svými přáteli a rodinnými příslušníky. Poté, co se všichni přivítali a občerstvili koláči, které upekly místní ženy, začal téměř nepřetržitý maratón vzpomínání. Po 10.hodině snopoušovské rodáky přivítali krátkými projevy starosta Obce Dolní Lukavice pan Vítězslav Opálko a místostarostka obce Bc. Jindřiška Kaslová.

Po obědě rodáci zavítali do Dolní Lukavice, kde byli uvítáni starostou na Obecním úřadě. Zde si mohli prohlédnout historické dokumenty, kroniky a fotografie. V mateřské školce si rodáci nad kronikami základní školy zavzpomínali na svá školní léta. V kostele sv. Petra a Pavla byla za zesnulé rodáky sloužena mše svatá. Po mši se všichni vrátili zpět do Snopoušov, kde od 18 hod začala taneční zábava, na které hrála malá muzika Hájenka z Hájů. Skvělý den skončil až hodinu po půlnoci.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy tak náročné akce, jakou bezpochyby setkání rodáků je.
                                                                                               Bc. Jindřiška Kaslová
 
                                                
Rodáci Snopoušovy - pamětní list Rodáci - Pohled Snopoušovy Rodáci - mimořádné číslo Hlasatele Rodáci Snopoušovy Fotogalerie
Pamětní list Pohlednice Mimořádné číslo

Fotogalerie

    HLASATELE (formát pdf)  
 
 
Doplňující info:
 
Nejstarší přítomná rodačka: Anna Dvořáková roz. Černá, rodačka z č.p. 15 (již zbouráno), z  Lišic
Nejstarší žijící rodačka: Anna Švarcová roz. Přibáňová, rodačka z č.p. 8, z Plzně
Nejstarší žijící (a přítomný) rokdák nejdál od Snopoušov – Jindřich Diviš z Horních Bludovic (Ostravsko)