Navigace

Obsah

 

Kniha Snopoušovyautorka knihy

Snopoušovy v čase

Kniha autorky Evy Klepsové, slavnostně představena na II. setkání rodáků obce Snopoušovy 11. 8. 2018,  má název Snopoušovy v čase a popisuje dějiny této vsi od roku 1239 do současnosti. Na 256 stranách je zmapována bohatá historie obce, původní uspořádání a osídlení lokality, usedlosti, nejstarší rody i povolání obyvatel. Na fotografiích jsou také již neexistující budovy, staré mapy a katastry. Jedna z kapitol je věnována křtům, svatbám a pohřbům. Odborný text doplňují čtivé příběhy a vzpomínky pamětníků, které jsou ilustrovány černobílými i barevnými fotografiemi. Kniha je k zakoupení na obecním úřadě.

asasa

Nová publikace o historii

U příležitosti oslav 800 let obce Dolní Lukavice byla vydána nová publikace, tentokrát věnována rodu Schönbornů na panství Dolní Lukavice. Dozvíte se nejen o majitelích, jejich manželkách a dětech, ale také o jejich majetku, finančních záležitostech, služebnictvu, celkové správě velkostatku, jedna z kapitol je věnována průmyslu - co se na panství vyrobilo. Knihu kromě četných obrazových příloh doplňují vzpomínky pamětníků a autentické záznamy ze školních kronik. Je k zakoupení na obecním úřadě v Dolní Lukavici.

Kniha Krasavce
Krasavce 1239 - 2015

27. června 2015 byla na II. setkání rodáků představena nová faktografická kniha o Krasavcích s názvem Krasavce 1239 - 2015.  Autorkou je zastupitelka Eva Klepsová (provdaná  Horová).  Kniha popisuje dějinný vývoj lokality, osídlení, mapuje staré statky, rody, místní rody, přibližuje život ve vesnici v minulosti.   Najdete zde i vzpomínky pamětníků.  Vše je zpracováno do roku 2015 a je doplněno obrazovými přílohami.  Kniha je k zakoupení na obecním úřadě v Dolní Lukavici.
Jak se žilo v Dolní Lukavici

Jak se žilo v Dolní Lukavici

Kniha vydaná k 2.setkání rodáků z Dolní Lukavice. Autorka Mgr. Eva Klepsová tentokrát zpracovala historický vývoj vesnice, staré rody, místní názvy, staré katastry. Vše doplňuje čtivými a autentickými vzpomínkami pamětníků a bohatými obrazovými přílohami.
 Lukavické snění

Lukavické snění

sbírka poezie Evy Klepsové
a fotografií Radka Hory
- 65 veršů doplněných  65 dohněda tónovanými  fotografiemi tištěných na křídový papír
Cena 120 Kč

 Kniha Historie Dolní Lukavice do roku 1945

Historie Dolní Lukavice do roku 1945

Autorka je Mgr. Eva Klepsová z Dolní Lukavice. Obsáhlé dílo včetně barevných příloh. Kniha nepojednává jen o historii obce a zámku, ale zabývá se rovněž památkami v obci, židovskou komunitou a holocaustem, přináší informace o bohatém spolkovém životě a svátcích v minulosti slavených. Na své si přijdou i milovníci povídek a pověstí. Další kapitoly jsou rovněž věnovány pekárnám, hospodám, sýpkám, mlýnu, škole, poště atd.  Cena je 190,- Kč.

 Dolnolukavické povídky

Dolnolukavické a jiné povídky

Autor Ing. Jaroslav Kasl, rodák z Dolní Lukavice.
Jedná se o soubor 26 povídek. Na obálce, kterou navrhl místní malíř a grafik Milan Kasl, dominuje jeho obraz „Dolní vod Horní“. V knize najdete poutavou formou napsané povídky o lidech a místech z Dolnolukavicka a Přešticka.
Cena 150 Kč

DVD Dolnolukavicko  Zvuková pohlednice obce na DVD
videoprezentace obcí s hudbou bez komentáře, Dolní Lukavice, Lišic, Snopoušov a Krasavec, školy a školky s doprovodným slovem, opravených památek s komentářem a audionahrávka Českého rozhlasu Plzeň – rozhovor s nejstarší občankou obce paní Annou Průchovou, panem Zd. Kastnerem, zástupcem hasičů a s dalšími občany, proložené hudbou. Cena 95 Kč.
Dolní a Horní Lukavice 

Dolní a Horní Lukavice

Autoři P. Rožmberský, J. Hajšman, V. Machová z edice zapomenuté hrady, tvrze a místa. Popisuje přehledně historii obou Lukavic od jejich vzniku, podrobněji se zabývá osudy vesnic za husitských a poděbradských válek. Zajímavé jsou dějiny tvrzí a statků. V závěru jsou popsány vesnice dnes. Publikace je doplněna řadou plánků a barevných fotografií.
Cena je 50,- Kč

 Dějiny obce Lišice

Dějiny obce Lišice

sestavila k příležitosti setkání jejich rodáků Irena Hodanová ml. Publikace o 24 stranách A4 obsahuje osídlení lokality od pravěku, archeo-logické nálezy a tvrziště. Zajímavý je seznam hospodářů z r. 1789 s historií gruntů i seznam rodáků po chalupě k r.1924 ve srovnání k současným obyvatelům. Potěšeni jistě budete množstvím dobových fotografií, na nichž uvidíte např. osvobození obce 1945, požární družstvo od roku. 1930-2007 a slavné maškarní průvody. Cena je 20,- Kč.

 Putování s divadelními ochotníky

Putování za divadelními ochotníky

autor Ludvík Pouza
Kniha o divadelních vystoupení ochotníků v Dolní i Horní Lukavici a v dalších obcích Přešticka. Vydána v r. 2007 za finanční podpory Plzeňského kraje Mikroregion Přešticko. I tato publikace je doplněna mnoha fotografiemi a plakáty.
Cena je 100,- Kč.

Pohlednice Dolní Lukavice  Pohlednice Obce Dolní Lukavice
 Pohlednice Snopoušovy k Setkání rodáků r.2008

Pohlednice Snopoušovy

vydána k příležitosti setkání rodáků v r. 2008
Foto a úprava: Michal Böhm
Cena 5 Kč

 Pohlednice Lišice k setkání rodáků r. 2010

Pohlednice Lišice TGM

vydána k příležitosti setkání rodáků v r.2010
Foto a grafika: Michal Böhm
Cena 5 Kč

Pohlednice Lišice k setkání rodáků r. 2010

Pohlednice Lišice J.Nepomucký

vydána k příležitosti setkání rodáků v r.2010
Foto a grafika: Michal Böhm
Cena 5 Kč