Obsah

Stránka

  • 1

Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Miloš Bok

Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Miloš Bok

12. HHS zahajoval Hejtman Plzeňského kraje MUDr. P. Zimmermann

12. HHS zahajoval Hejtman Plzeňského kraje MUDr. P. Zimmermann

12. HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Jiří Štrunc

12. HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Jiří Štrunc

12. HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Jiří Štrunc

12. HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Jiří Štrunc

12. HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Zbyňka Šolcová – harfa, Jan Ostrý - flétna

12. HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Zbyňka Šolcová – harfa, Jan Ostrý - flétna

13.HHS  Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS  Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS  Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS  Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS  Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč

13.HHS Orchestr Konzervatoře Plzeň, dirigent – Michael Roháč


Stránka

  • 1