Obsah

 

 
asasa Nová publikace o historii

U příležitosti oslav 800 let obce Dolní Lukavice byla vydána nová publikace, tentokrát věnována rodu Schönbornů na panství Dolní Lukavice. Dozvíte se nejen o majitelích, jejich manželkách a dětech, ale také o jejich majetku, finančních záležitostech, služebnictvu, celkové správě velkostatku, jedna z kapitol je věnována průmyslu - co se na panství vyrobilo. Knihu kromě četných obrazových příloh doplňují vzpomínky pamětníků a autentické záznamy ze školních kronik.  Je k zakoupení na obecním úřadě v Dolní Lukavici.
 Lukavické snění

 

Lukavické snění

sbírka poezie Evy Klepsové
a fotografi Radka Hory
-65 veršů doplněných  65 dohněda tónovanými  fotografiemi tištěných na křídový papír
Cena 120 Kč

 Kniha Historie Dolní Lukavice do roku 1945

Historie Dolní Lukavice do roku 1945

Autorka je Mgr. Eva Klepsová z D. Lukavice. Obsáhlé dílo včetně barevných příloh. Kniha nepojednává jen o historii obce a zámku, ale zabývá se rovněž památkami v obci, židovskou komunitou a holocaustem, přináší informace o bohatém spolkovém životě a svátcích v minulosti slavených. Na své si přijdou i milovníci povídek a pověstí. Další kapitoly jsou rovněž věnovány pekárnám, hospodám, sýpkám, mlýnu, škole, poště atd.  Cena je 190,- Kč.

 Dolnolukavické povídky

Dolnolukavické a jiné povídky

Autor Ing. Jaroslav Kasl, rodák z D. Lukavice.
Jedná se o soubor 26 povídek. Na obálce, kterou navrhl místní malíř a grafik Milan Kasl, dominuje jeho obraz „Dolní vod Horní“. V knize najdete poutavou formou napsané povídky o lidech a místech z Dolnolukavicka a Přešticka.
Cena 150 Kč

DVD Dolnolukavicko  Zvuková pohlednice obce na DVD
videoprezentace obcí s hudbou bez komentáře, Dolní Lukavice, Lišic, Snopoušov a Krasavec, školy a školky s doprovodným slovem, opravených památek s komentářem a audio-nahrávka Č.rozhlasu Plzeň – rozhovor s nejstarší občankou obce paní Annou Průchovou, panem Zd. Kastnerem, zástupcem hasičů a s dalšími občany, proložené hudbou. Cena 95 Kč.
Dolní a Horní Lukavice 

Dolní a Horní Lukavice

Autoři P. Rožmberský, J. Hajšman, V. Machová z edice zapomenuté hrady, tvrze a místa. Popisuje přehledně historii obou Lukavic od jejich vzniku, podrobněji se zabývá osudy vesnic za husitských a poděbradských válek. Zajímavé jsou dějiny tvrzí a statků. V závěru jsou popsány vesnice dnes. Publikace je doplněna řadou plánků a barevných fotografií.
Cena je 50,- Kč

 Dějiny obce Lišice

Dějiny obce Lišice

sestavila k příležitosti setkání jejich rodáků Irena Hodanová ml. Publikace o 24 stranách A4 obsahuje osídlení lokality od pravěku, archeo-logické nálezy a tvrziště. Zajímavý je seznam hospodářů z r. 1789 s historií gruntů i seznam rodáků po chalupě k r.1924 ve srovnání k současným obyvatelům. Potěšeni jistě budete množstvím dobových fotografií, na nichž uvidíte např. osvobození obce 1945, požární družstvo od roku. 1930-2007 a slavné maškarní průvody. Cena je 20,- Kč.

 Putování s divadelními ochotníky

Putování za divadelními ochotníky

autor Ludvík Pouza
Kniha o divadelních vystoupení ochotníků v Dolní i Horní Lukavici a v dalších obcích Přešticka. Vydána v r. 2007 za finanční podpory Plzeňského kraje Mikroregion Přešticko. I tato publikace je doplněna mnoha fotografiemi a plakáty.
Cena je 100,- Kč.

 Turistická karta Dolní Lukavice

Turistická karta č.0726

s fotografií zámku na přední straně a se stručnou historií na obce na druhé straně byla vydána ve spolupráci s Klubem českých turistů. Slouží zároveň jako indicie k hledání pokladu „Cesty ke hvězdám“. Cena je 25,- Kč.

Pohlednice Dolní Lukavice  Pohlednice Obce Dolní Lukavice
 Pohlednice Snopoušovy k Setkání rodáků r.2008

Pohlednice Snopoušovy

vydána k příležitosti setkání rodáků v r. 2008
Foto a úprava: Michal Böhm
Cena 5 Kč

 Pohlednice Lišice k setkání rodáků r. 2010

Pohlednice Lišice TGM

vydána k příležitosti setkání rodáků v r.2010
Foto a grafika: Michal Böhm
Cena 5 Kč

Pohlednice Lišice k setkání rodáků r. 2010

Pohlednice Lišice J.Nepomucký

vydána k příležitosti setkání rodáků v r.2010
Foto a grafika: Michal Böhm
Cena 5 Kč