Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

110 let telefonního provozu v Dolní Lukavici

V letošním roce uplyne 110 let, co byl do Dolní Lukavice zaveden telefon. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oslavy ČSR

Téměř každá vesnice na Lukavicku slavila výročí vzniku ČSR. Na oslavy prvního výročí vzniku byla v lukavické škole uspořádána sbírka, která vynesla 57 korun. O programu oslav ze zmiňuje školní kronika: "První výročí dne vyhlášení samostatnosti Československa oslaven na zdejší škole tím způsobem, že učitelé ve svých třídách vyložili dětem význam toho dne. Školní budova byla ozdobena praporem..." celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

První republika

Období první republiky v Československu začalo 28. říjnem 1918, po pádu Rakouska-Uherska a trvalo až do přijetí Mnichovské dohody v roce 1938. Tato doba je charakteristická, především etapa dvacátých let, jako velice úspěšná po všech stránkách - ekonomické, sociální a kulturní. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Padlí z Dolnolukavicka

Padlí z Dolnolukavicka celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Mandlování v Dolní Lukavici

Na pouť se vždy hodně pralo, žehlilo a vše strojilo. Pojďme zavzpomínat na mandlování. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Rybníky na Lukavicku

Na Lukavicku nebyla o rybníky nouze. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

150 let od narození malíře Černého

V letošním roce uplyne 150 let od narození akademického malíře Václava Černého, který se narodil 1. července 1865 v Týništi č.p. 16. Vyučil se obuvníkem a odjel pracovat do velkého závodu do Vídně... celý text

ostatní | 13. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Vzpomínky na hospodu “V Dirce”

Hospoda “V Dirce”, dnešní dům č.p. 111, se nachází u křižovatky ve směru na Dnešice. Byla založena v roce 1894, společně se spolkem Svornost..... celý text

ostatní | 16. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Lišická hospoda

Patrně první zmínky o lišické hospodě nacházíme v polovině 18. století. Záznamy uvádějí 15 hospodářů ... celý text

ostatní | 16. 3. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Hrob Písmáka Maška

V roce 1847 byl na lukavickém hřbitově pochován západočeský písmák Václav Jan Mašek. Jaroslav František Urban v Pamětech písmáka uvedl: „Zvonek kapličky vodokrtské ohlásil.... celý text

ostatní | 10. 2. 2015 | Autor: Správce Webu

Výročí k roku 2014

V roce 2014 si připomínáme několik výročí. V první řadě nepříliš příjemné výročí a to uplynutí sto let od začátku první světové války. celý text

ostatní | 6. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Národní slavnost 11. září 1864

V neděli dne 11. září 1864 na slavnost jména Panny Marie šlo procesí po mši svaté k zámecké kapli a ke kapličce a soše mariánské celý text

ostatní | 5. 3. 2014 | Autor: Správce Webu

Rok 1864 - volba osvíceného pana starosty

Dne 16. srpna 1864 byl jednohlasně od nového výboru za obecního starosty pro obec Dolnolukavskou zvolen Jeho Osvícenost Pan hrabě Ervín ze Schönbornu, který tehdáž ještě v Praze bydlel, a volbu tu blahosklonně přijmul. celý text

ostatní | 5. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Královna Alžběta v srdcích lukavických občanů

Královna Alžběta Bavorská, kterou mnozí znají a dříve jí předzdívali "Sissi" se narodila na Štědrý den v Mnichově v roce 1837. celý text

ostatní | 5. 3. 2014 | Autor: Správce Webu

Zádušní mše za hraběte Morzina

v přeštickém kostele Nanebevzetí Panny Marie celý text

ostatní | 17. 9. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Koně v Dolní Lukavici – nahlédnutí do minulosti

O koně v Dolní Lukavici nikdy nouze nebyla. Byly zde koně panské a pak každý větší sedlák měl několik koní pro práci na polích či k zapřažení do bryčky. celý text

ostatní | 5. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

VELIKONOCE v minulosti - pověrečné rituálové předměty

Každý se jistě těší na Velikonoce a příchod jara po dlouhé zimě. Stejně to cítili i naši předkové. celý text

ostatní | 20. 3. 2013 | Autor: Správce Webu
#

250 let od uložení srdce Ferdinanda z Morzinu v lukavickém kostele

Hrabě Ferdinand Maxmilián z Morzinu se narodil 16. prosince 1693. Působil jako tajný rada a hejtman plzeňského kraje. celý text

ostatní | 20. 3. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Počasí na Lukavicku

Převážně o počasí informuje písmák Václav Jan Mašek. Pro něj jako hospodáře bylo počasí velmi důležité. I dříve kraj sužovaly velké mrazy, horka, krupobití, vichřice atd. celý text

ostatní | 16. 7. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Václav Černý - obraz T. G. Masaryka

V červnovém Hlasateli jsme vás informovali o návštěvě lánského zámku. Rádi bychom v souvislosti s osobností prvního československého prezidenta T. G. Masaryka připomněli, že akademický malíř Václav Černý (* 1856 v Týništi – † celý text

ostatní | 16. 7. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Májové oslavy v Dolní Lukavici

Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. celý text

ostatní | 25. 4. 2012 | Autor: Správce Webu

Slavnost na Bílou sobotu – památka padlých v I. světové válce

V Pamětní knize Dolní Lukavice nacházíme záznamy o slavnosti na Bílou sobotu. Jednalo se slavnost, která probíhala i v jiných vesnicích a vždy uctili celý text

ostatní | 5. 4. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Vzpomínka na dnes již neexistující rybník

V minulosti v Dolní Lukavici bývalo více rybníků než je tomu dnes. Jeden z nich se táhl od dnešního parčíku padlých směrem k faře a ke kostelu. celý text

ostatní | 7. 3. 2012 | Autor: Správce Webu

Zaniklý rybník „Šulďák“

Na začátku „Rajčůlu“, hned u cesty na Přeštice býval rybník, kterému se říkalo „Šulďák“. Nebyl příliš velký a nikdo nevěděl kdo a kdy ten název vymyslel celý text

ostatní | 7. 3. 2012 | Autor: Správce Webu

Připomínáme si 70 let od počátku deportací Židů

Termínem deportace označujeme nucené vystěhování, vysídlení, přesídlení, odvlečení, zavlečení, násilný transport celý text

ostatní | 14. 2. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Johann Friedrich Fasch (1688 – 1758)

Johann Friedrich Fasch se narodil v Buttelstedtu v Německu. Po absolvování slavné školy sv. Tomáše v Lipsku založil celý text

ostatní | 2. 1. 2012 | Autor:
#

Výročí k roku 2012 spojené s Dolní Lukavicí

1712 – 300 let od doby, kdy byla dokončena první etapa výstavby barokního zámku v Dolní Lukavici. celý text

ostatní | 2. 1. 2012 | Autor:
#

Setkání s rev. MUDr. Ivanem Franklinem

O tom jak je svět malý jsem se přesvědčila při setkání s významným člověkem s velkým „Č“ v Brně. celý text

ostatní | 9. 12. 2011 | Autor:
#

Hospoda „V Dirce“

První zmínka o hostinci zvaném „V Dirce“ (č.p. 111, dnes bydlí Šatrovi) je spojena se založením spolku Svornost v roce 1894. celý text

ostatní | 5. 12. 2011 | Autor:

Oslavy 28. října na Lukavicku

28. října 1918 došlo k vyhlášení samostatného Československa. Tyto zprávy se brzy donesly i na Lukavicko. Např. do Lišic přišly tyto zprávy o prohlášení samostatnosti už v brzkém odpoledni. celý text

ostatní | 14. 10. 2011 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední